בגלל שינוי של הרגע האחרון בנהלים, סטודנטים רבים יאלצו לשלם שכר לימוד מלא. בשנת הלימודים הקודמת הודיעו הקרן לקליטת חיילים משוחררים ומשרד הביטחון כי הזכאות למלגות במכינות הקדם אקדמאיות תינתן לתומכי הלחימה בנוסף ללוחמים וזאת ללא צורך בעמידה בתנאים סוציו אקונומיים. בהתאם לכך, פעלו מנהלי המכינות והשינוי זכה לאישור בכל ישיבות ועדות המלגות במשרד הביטחון.המכינות נערכו בהתאם לנוהל הזה גם בשנת הלימודים הנוכחית, רק שאז, שלושה ימים לאחר פתיחתה, חל שינוי בנוהל. ב-5 בספטמבר קיבלו מנהלי המכינות הודעה ממשרד הביטחון והקרן לקליטת חיילים משוחררים, כי המימון, שהובטח שיחול גם על תומכי לחימה בנוסף ללוחמים, מבוטל לגבי תומכי הלחימה. בחלק מהמכינות הלימודים כבר החלו וברוב המוסדות ההרשמה כבר הסתיימה וסטודנטים רבים נפלו בין הכיסאות."העמידו אותנו באולטימטום - לשלם או לעזוב"


היום (רביעי) ועדת החינוך תדון על כך וגם על שינוי דומה שנעשה בקריטריון להנדסאים הלומדים במכללות הטכנולוגיות. עדן וקסלר, סטודנט הלומד להשלמת בגרויות במכללת קיי, הסביר בשיחה עם "מעריב", כי לאחר שנאמר לו שהוא יקבל מלגה מלאה ללימודים ממשרד הביטחון ולאחר שהעביר את כל המסמכים הרלבנטיים, נודע לו אחרי פתיחת שנת הלימודים כי הוא יצטרך לשלם את כל הסכום בגלל השינוי בנוהל. "העמידו אותנו באולטימטום - לשלם או לעזוב. אני רוצה לקבל את הזכויות שלי, שיניתי את מקום המגורים שלי כדי שאוכל ללמוד פה". וקסלר נרשם בתחילה לשני קורסים אך מכיוון שיצטרך לשלם עבורם מחיר מלא, נאלץ לוותר על אחד מהם. הוא מוסיף כי בעבור חלק מהסטודנטים תומכי הלחימה השינוי בנוהל לא שינה, משום שהם ממילא מקבלים מלגה ממשרד הביטחון על רק סוציו אקונומי.ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני), מיוזמי הדיון, אומר כי "חוכמה קטנה מאוד להלל את חיילי צה״ל בזמן חירום ולדפוק אותם עם שחרורם בזמן של שגרה. אלפי מכינאים והנדסאים התבססו על המענק הזה ששלילתו כעת מעמידה בסכנה את המשך התפתחותם. הבעיה שגם הם משעממים את הממשלה שעסוקה בשבועיים האלה אך ורק בעצמה ובהישרדותה. הפרת ההתחייבות הזו היא שערורייה ונאבק כדי לשנותה".ח"כ איציק שמולי: "הפרת ההתחייבות הזו היא שערורייה". צילום: אופיר אייבח"כ איציק שמולי: "הפרת ההתחייבות הזו היא שערורייה". צילום: אופיר אייבתגובת משרד הביטחון:


חייל משוחרר שסיים את שירות החובה שלו מקבל מהקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, מענק שחרור בו יכול לעשות שימוש כרצונו וכן פיקדון למימוש במגוון תחומים, כולל ללימודים במכינה קדם אקדמית. סכום הזכאות הכולל נע בין 11 אלף ל-16 אלף שקל לכל שנת שירות. 'הקרן לסיוע נוסף' מיועדת על פי חוק רק למשוחררים/ות ממעמד סוציו אקונומי נמוך, כסיוע נוסף למטרות מוגדרות מעבר למענק ולפיקדון, זאת ללא קשר לתפקידם בצה"ל ובהתאם לקריטריונים קבועים מראש. הנהלת הקרן מוסמכת לקבוע אוכלוסיות ייחודיות שיהיו זכאיות לסיוע, גם ללא עמידה בקריטריונים הסוציו אקונומיים.במסגרת זו הוחלט להגדיר כאוכלוסיות ייחודיות את החיילים המשוחררים בני הקהילה האתיופית, בני מיעוטים, חיילים בודדים ועולים חדשים. כמו כן, החליטה הנהלת הקרן להגדיר את חיילי צה"ל הלוחמים כאוכלוסייה ייחודית שתהיה זכאית גם כן וזאת על מנת להוקיר תודה על שירותם הצבאי. לא ניתן במסגרת התקציב העומד לרשות 'הקרן לסיוע נוסף' להעניק את הסיוע לכלל החיילים המשוחררים. חשוב לזכור כי תומכי לחימה העומדים בקריטריונים הסוציו אקונומיים זכאים למלגות אלו.להשלמת התמונה נציין כי לפני כשנתיים נכנסה לתוקף רפורמה במכינות ובמסגרתה נדרשה הקרן על ידי המל"ג, ועדת הביקורת וועדת החינוך בכנסת להגדיל את התקציב ללומדים במכינות ולא קיבלה עד כה שיפוי תקציבי מהאוצר. השנה, סכום התוספת מגיע לכדי 14 מיליון שקל. הקרן ממשיכה לפעול להגדלת תקציב הקרן לסיוע נוסף, לרבות שיפוי על ההוצאה שנדרשה לאור הרפורמה במכינות. אם תתקבל תוספת תקציבית היא תופנה לקידום אוכלוסיות נוספות שאינן עומדות בקריטריונים אלו.