היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מגבש חוות דעת התומכת במינוי משה (צ'יקו) אדרי לתפקיד המפכ"ל, זאת בניגוד למסקנת ועדת גולדברג שהמליצה שלא למנותו עקב "כשל בהתנהגות ובשיקול הדעת שמגיע להתנהגות בלתי ראויה". עוד טענו כי אדרי "אימץ נוהג שאינו מתיישב עם הקפדה על טוהר המידות במשטרה".
 
מנדלבליט התייצב היום בוועדה לענייני ביקורת המדינה והתייחס למעמד הוועדה ולאפשרות לדחות את המלצתה. "חשיבותה של הוועדה רבה מאוד, גם מוסדית וגם אישית, צריכים מאוד להיזהר בעניין הזה". לדברי מנדלבליט, "מאוד מאוד חריג להפוך את ההמלצה של הוועדה" וכי הוא יבחן אם להגן על החלטה למנות את המפכ"ל בניגוד להמלצת הוועדה. אולם ממידע שהגיע ל"מעריב אונליין" עולה כי היועץ המשפטי לממשלה החליט לתמוך במינוי אדרי אם השר גלעד ארדן יעלה את המינוי לישיבת הממשלה, ומנדלבליט עצמו יגבש חוות דעת בעניין. הגורם המשמעותי ביותר המצדד במינוי אדרי הוא דווקא המשנה ליועמ"ש דינה זילבר.

זילבר נמצאת בקו האש מול הממשלה ושרת המשפטים בשבועות האחרונים, בעקבות ביקורת פומבית שהעבירה על מדיניות הממשלה על הצעות חוק, ובין חוק היועמ"שים שיפגע לטענתה בשומרי הסף. לטענת זילבר ההחלטה של ועדת גולדברג תמוהה ואיננה סבירה, ולפי חוות דעתה בנסיבות העניין הממשלה רשאית לחלוק על עמדת הוועדה ולדחות את המלצתה.

אדרי. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90


תומכת במינוי. זילבר. צילום: מרק ישראל סלם


גורם במשרד המשפטים יודע לציין כי העובדה שהמלצת הוועדה לא נקבעה פה אחד ואף נזקקה לקול כפול של גולדברג כדי להכריע, מהווה שיקול נוסף מדוע ניתן לדחות את המלצתה. עניין נוסף אשר יחזק את היכולת לדחות את ההמלצה היא דברי חברי הועדה פרופ' דניאל הרשקוביץ ומשה טרי שחלקו עובדתית על טענות גולדברג ואיינהורן, ולדעתם לא הוכח כי נפל פגם בטוהר המידות בהתנהלות אדרי. כלומר, המחלוקת בין הצדדים היא קוטבית ולא רק שאלה אם הפגם חמור כל כך המצדיק את פסילת המועמד.
 

היועץ מנדלבליט שהשקיע בשבועות האחרונים זמן רב מאוד סביב סאגת המינוי, יכתוב חוות דעת הסוקרת את כל הפניות והתלונות שהגיעו לוועדת גולדברג, הכוללות טענות רבות שהוועדה החליטה שאינן מצדיקות פסילה. החומר המלא יוגש לחברי הממשלה על מנת שיוכלו לקבל החלטה מושכלת כמו הוועדה המייעצת. עמותות שונות כבר הבהירו שיעתרו לבג"ץ במקרה שהמינוי יאושר על ידי הממשלה, וגם היועמ"ש יודע כי ההחלטה תעמוד למבחן בג"ץ ולכן פועל נמרצות על מנת לבסס את ההחלטה על המינוי.

חוות הדעת של ועדת גולדברג בעניין משה (צ'יקו) אדרי by מעריב אונליין on Scribd
בסביבת השר גלעד ארדן אומרים כי הם מחכים לחוות הדעת של מנדלבליט וברגע שהיא תהיה מוכנה, המינוי יעלה להצבעה בממשלה. אם המינוי אכן יעלה, הוא צפוי לעבור ללא התנגדות.

חוות הדעת של הוועדה פורסמה במלואה

בתוך כך, פורסמה חוות הדעת המלאה של ועדת גולדברג בנוגע למינוי אדרי. בתנועה למשילות ודמוקרטיה אמרו: "מחוות הדעת עולה כי חברי הוועדה ביקשו לערוך בדיקת פוליגרף לאדרי בין היתר בשל הטענות מצד רפי רותם על טיפול פסול של אדרי בפרשת רות דוד, אך מסיבה לא ברורה שאלות אלו כלל לא נשאלו במסגרת הפוליגרף. נכתב כי 'עורכת הפוליגרף ראתה מבחינתה קושי מקצועי בניסוחן של שאלות שהוצעו על ידי חברי הוועדה ואשר אותן תשאל את המועמד בעת הבדיקה, והנוגעות לחילוקי דעות עובדתיים באחת מן ההשגות שהגיעו מן הציבור לוועדה על ידי מר רפי רותם'. עוד מתגלה כי שיטת בדיקת הפוליגרף נעשתה בצורה מקלה". 

היועץ המשפטי של התנועה עו"ד שמחה רוטמן אומר כי "הנתונים העולים מחוות הדעת מטרידים, ונראה שתלונתו של רפי רותם העוסקת בקשרים בין המועמד למפכ"ל לבין פרשת רות דוד הטרידו את חברי הוועדה, ולמרות בקשתם לבדוק סוגיה זו בפוליגרף, נערכה בדיקה מקלה ושאלות אלה לא נשאלו. אנו סמוכים ובטוחים שכעת משפורסמה חוות הדעת המלאה, ייבדקו כל הסוגיות העולות ממנה וחברי הממשלה יתנו עליהן את דעתם".