לראשונה בשנים האחרונות האוצר נמנע כעת מפרסום נתונים על תקציב המדינה השוטף - הן לשנת 2018 והן לשנת 2019. שני נתונים חסרים מעכבים את הפרסום הסופי: התחזית העדכנית לגביית מסים וכפעול יוצא -עומק הגירעון. הנהלת האוצר ערכה בשבועיים האחרונים ישיבות קדחתניות בניסיון למצוא מקורות תקציביים נוספים שיפחיתו את הגירעון. הדבר חשוב במיוחד לשר האוצר משה כחלון, הניצב לפני מערכת בחירות מאתגרת. פרסום נתונים לא מחמיאים עלול לפגוע בתדמית השר, שנהג בשנים האחרונות לשמור על מסגרת התקציב. 

ראשי האוצר, ובראשם המנכ"ל שי באב"ד, מנסים במיטב היצירתיות הפיננסית להשפיע על הנתונים. כך, למשל, נבחנת האפשרות למשיכת דיווידנד מגופים ממשלתיים כמו רפאל ולשינוי מתכונת הפעילות של תאגידי הבריאות הממשלתיים. נבדקת גם אפשרות לדחיית תשלומים לספקים, והכול כמובן במסגרת החוק. 
אלא שהעניין אינו פשוט: העמסה של חלק מהתשלומים על תקציב 2019 אומנם תקטין את הגירעון של 2018, אך תגדיל אותו ב־2019. כך או אחרת, ב־2018 צפויה ממילא סטייה ממסגרת הגירעון, ובמקום 2.96% מהתוצר, כפי שתוכנן בתחילת השנה, הוא יעמוד על 3.1%־3.2%. השאלה הגדולה היא מה יהיה ב־2019.

לתקציב המקורי נוספו הוצאות חד־פעמיות, כמו תוספת שכר לשוטרים (מיליארד שקל), הארכת תוקף הפחתת המכסים בשנה (1.5 מיליארד שקל) וחלק מהתוספות הכספיות עבור נכים. מנגד תפחת גביית המסים, כתוצאה מההחלטה לבטל זמנית את מס הבלו על פחם ב־750 מיליון שקל (לשנתיים). היקף הגבייה תלוי, בין השאר, בהכנסות ממיסוי נדל"ן, שבהתאם לירידה בהיקף התחלות הבנייה וההשקעות בתחום, גם היא  בירידה. לא פחות חשובה היא היכולת להגביר את הגבייה, בהיקף של מאות מיליוני שקלים, עם כניסת החוק המגביל את השימוש במזומן לתוקף היום.
על רקע כל אלה, לנתוני הגבייה העדכניים לדצמבר, שיוצגו השבוע על ידי מנהל רשות המסים ערן יעקב, יש חשיבות קריטית. נראה שבדצמבר חל גידול מסוים בהכנסות, אבל לא בשיעור העשוי לסגור את פערי הגירעון. בהנהלת האוצר הדגישו אתמול בתגובה שלפי חוות דעת של אסי מסינג, היועץ המשפטי של האוצר, אין מניעה להציג את הנתונים העדכניים עד סוף השבוע, וכך יהיה. באוצר מדגישים כי מדובר בעיכובים טכניים וכי בסופו של דבר הנתונים יתפרסמו. 
מי שממתינות בדריכות לנתונים אלה הן חברות דירוג האשראי הבינלאומיות מודי'ס ופיץ'. ביולי 2018 הותיר מודי'ס את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי, אבל עם אופק חיובי. באפריל ניתן דירוג דומה על ידי פיץ'. לעומת זאת סטנדרט אנד פורס החליטה להעלות את דירוג המשק ל־AA מינוס, הטוב ביותר שקיבלה ישראל אי פעם. הציפייה הייתה שהחברות האחרות ילכו בעקבותיה  ויעלו אף הן את הדירוג של ישראל, אך בינתיים זה לא קרה, אולי בגלל החששות מהגידול בגירעון הלאומי.