הציבור חוזר בהדרגה לשוק הדיור. מהסקירה השבועית של הכלכלן הראשי במשרד האוצר על ענף הנדל"ן למגורים מתברר כי בנובמבר נרכשו 9,500 דירות, בהן 1,000 דירות במסגרת פרויקט מחיר למשתכן. מדובר בעלייה של 7.5% בהשוואה לנובמבר 2017, וזאת גם הרמה הגבוהה ביותר של עסקאות בשוק הדיור מאז ינואר 2017.

עוד עולה מהסקירה כי פרויקט מחיר למשתכן תופס תאוצה וכי נרשם גידול חד של 77% במספר הדירות שנמכרו במסגרתו בהשוואה לנובמבר אשתקד.

ללא עסקאות מחיר למשתכן, הגידול במספר העסקאות הצטמצם ל־2.7% בלבד. זו עלייה צנועה ביחס לחודשי העבר המציבה את נובמבר כאחד החודשים החלשים מבחינת העסקאות בשוק החופשי בעשור האחרון.

מתוך 9,500 הדירות, מספר הדירות החדשות שנמכרו בחודש נובמבר עמד על 3,100, הרמה הגבוהה ביותר מיוני 2016, וזו מגלמת גידול חד של 23% גם בהשוואה לנובמבר אשתקד. בניכוי מכירות במסגרת מחיר למשתכן מצטמצם הגידול ל־8%. משקיעי הדיור קנו בנובמבר 1,400 דירות, ירידה של 5.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, מתחילת 2018 נרשמה ירידה חדה של 22% ברכישות המשקיעים בהמשך למגמה בשנתיים הקודמות בעקבות גזרות המיסוי על המשקיעים.

מכירות הדירות על ידי משקיעים הסתכמו בנובמבר ב־1,700 יחידות, ללא שינוי משמעותי בהשוואה לנובמבר אשתקד. בחודשיים אוקטובר־נובמבר נבלמה הירידה במכירות המשקיעים שאפיינה את תשעת החודשים הראשונים של השנה. מלאי הדירות בידי משקיעים ירד גם בנובמבר. מאפריל 2016 ועד נובמבר נגרעו בסך הכול 14.5 אלף דירות.

גם הזוגות הצעירים מתחילים לחזור לשוק. הם קנו בנובמבר 4,800 דירות וללא מחיר למשתכן - 3,800 דירות, גידול של 4% בהשוואה לנובמבר אשתקד. קניות משפרי הדיור גדלו בנובמבר ב־5% ומדובר ב־3,400 דירות. הזמן הנדרשת למשפרי הדיור למכור את דירתם הוא כ־15 חודש, חמישה חודשים יותר מאשר בתקופה המקבילה הקודמת.