האגודה לזכויות האזרח קראה הערב (חמישי) לפרקליטות לסגור את החקירה נגד יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נוה, בפרשת "מין תמורת מינוי", וזאת בשל הדרך בה הושגו הראיות נגד נוה. קריאת האגודה באה לאחר שפורסם מוקדם יותר כי החקירה נפתחה בעקבות ראיות שהשיגה העיתונאית הדס שטייף תוך שימוש בפריצה לטלפון של עורך הדין הבכיר, דבר שעל פי האגודה מהווה פגיעה בוטה בפרטיותו. "החשדות נגד נוה חמורים והפרשה מזהמת את מנגנון בחירת השופטים ופוגעת באמון הציבור. אין מקום לנוה בחיים הציבוריים ועל המערכת לבחון את עצמה היטב כדי שמצב כזה לא יחזור על עצמו. ואולם, לצד הצעדים הציבוריים, אם הידיעות על דרך השגת הראיות נכונות, יש לסגור את החקירה הפלילית מיד", נמסר מהאגודה.מוקדם יותר מסר פרקליטו של נוה, עו"ד בועז בן צור, בראיון לחדשות 12 כי "אין ספק שהחומר הגיע בעבירה. במובן זה שאו שמכשיר טלפון נגנב, לא ידוע על ידי מי, יש לנו השערות, אבל זה כדאי שהמשטרה תבדוק, אולי גם במסגרת הבדיקה שהיא עורכת כעת. המכשיר הזה מועבר, לפי מה שאנחנו יודעים לכתבת גלי צה"ל. כתבת גלי צה"ל, באקט עיתונאי הירואי הולכת למומחה שיפרוץ את מכשיר הטלפון, ומשעה שיש להם את המידע במכשיר הטלפון, הם מחליטים להעביר את המידע הזה למשטרת ישראל".עוד אמר כי "אני שם בצד את הסוגיה העיתונאית, אבל זה מעלה כמה שאלות מאוד נכבדות. זה יפה מאוד שהפרקליטות העניקה חסינות לאותה עיתונאית שמסרה את החומר, אבל יש כמה שאלות שמתעוררות בנושא הזה. יש שאלה ראשונה של קבילות, מה הדין של חקירה שמתחילה מחומר שהושג בעבירה? עבירה בוטה. חוק המחשבים, חוק האזנת סתר, חוק הגנת הפרטיות. האם החקירה הזו מזדהמת מטבעה נוכח מעשה העבירה שנעשה"."יש גם היבט ציבורי", המשיך, "הדברים האלה צריכים להישקל, האם יהיה נכון לקחת חומרים ממכשיר טלפון פרטי של אדם, וכל אדם ישווה את עצמו כאילו הוא היה באותו מעמד, ועכשיו מכשיר הטלפון שלו וכל ההודעות האישיות שלו, הוא כמובן עורך דין, יש לו מן הסתם התכתבויות עם לקוחות, שהכל מצוי כרגע בידי גורם עיתונאי, או בידי המשטרה. האם הדבר הזה הוא מהלך תקין?".