בית המשפט העליון הורה היום (שני) לשר האוצר משה כחלון להפעיל את סמכותו ולהטיל מס קניה שווה על מוצרי הטבק לגלגול ועל סיגריות רגילות. ההחלטה צפויה להוביל לייקור משמעותי של מחירי הטבק לגלגול, על אף שלכחלון עומדת גם האופציה להפחית את המס על הסיגריות הרגילות ובכך להשוות בין המסים. בג"ץ ביקש, בסיום ההחלטה, שכל החלטה שתתקבל באשר לגובה המס תתקבל מתוך שיקולים של בריאות הציבור, וציין כי שיעור התמותה בישראל כתוצאה מעישון עומד על 8,000 בני אדם בשנה, לצד 1,000 שמתים מעישון פאסיבי.


האפשרות הסבירה ביותר היא, כאמור, העלאה משמעותית במחירי הטבק לגלגול, גם אם תלווה בהוזלה מסוימת של מחירי הסיגריות הרגילות. שיעור המס על הסיגריות בישראל הוא מהגבוהים בעולם, ועובר את ה-80% כולל מע"מ. מס הטבק לגלגול, לעומת זאת, נמוך משמעותית ועומד על 35.5 אחוזים לערך בלבד, מה שהופך אותו לזול במיוחד לעומת הסיגריות הרגילות. כעת, מחירי הטבק לגלגול עומדים על כ-40 שקל לערך, תלוי מותג. על פי "המיזם הרב-מגזרי למיגור העישון", כתוצאה מהעלאה הצפויה במחיר, עלויות הטבק לגלגול צפויות להתייקר בכ-25 עד 55 שקלים לחפיסה, וינועו בין 60 ל-100 שקלים בהתאם למותג. יש לציין, כי בסופו של דבר משרד האוצר יחליט כיצד להשוות בין מחירי הסיגריות ומחירי הטבק לגלגול.

יש לציין, כי שיעור המס המומלץ ע"י ארגון הבריאות העולמי עומד על 70% בלבד, אולם במחקרים שונים שנערכו בעבר עולה כי ככל שעולה המס, כך שיעור צריכת הסיגריות יורד.

"התעקש לעצום עיניים". כחלון. צילום: אסתי דזיובוב/TPS


"הסיכונים הבריאותיים זהים"

החלטת בית המשפט הגיעה בעקבות עתירה שהגישה עמותת "המיזם הרב מגזרי למיגור העישון", אליה הצטרפו גם האגודה למלחמה בסרטן וההסתדרות הרפואית בישראל, שתמכו בהעלאת המחירים מטעמי בריאות הציבור. בשמו של כחלון נטען בדיון כי ייקור המס עשוי לפגוע בשכבות החלשות, אולם לדברי בית המשפט, "עמדה זו של שר האוצר לא נתמכה בהנמקה נוספת או בהתייחסות לאפשרות של שינוי מקיף יותר בקביעת שיעורי המס, כמו למשל הפחתה מסוימת במס הקנייה המוטל על סיגריות והשוואתו של מס הקניה על טבק לגלגול לשיעור המופחת". 
"מדיניות אינה מילת קסם הפוטרת את הרשות המבצעת מהחובה לנהוג בשוויון או לבחון טענות רציניות בדבר השלכה שלילית של החלטתה על זכויות, במקרה זה הזכות לבריאות", נכתב בהחלטה. "שיקול דעת רחב אינו פטור מהחובות שמטיל המשפט הציבורי". 
"עמדתו של שר האוצר, כפי שהובאה בפנינו, התייחסה אך ורק לשיקול של הכבדה על אוכלוסיות מעוטות הכנסה. איננו מבטלים שיקול זה. לעומת זאת, היא לא התייחסה כלל לשיקולים רלוונטיים נוספים שלכאורה נדרשה התייחסות אליהם – העובדה שהיקף צריכת הטבק לגלגול אינו נתון קבוע, אלא כזה המושפע משיעור המס, וכן החשש ששיעור מס נמוך על מוצרי עישון מסוימים תורם בפועל לעידוד העישון, וממילא משפיע לרעה על בריאות הציבור".
בהחלטה התייחס בית המשפט גם לעמדתם של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, לפיה סיגריות מגולגלות וסיגריות מוכנות הן אותו המוצר מבחינת השלכותיו. "בחינת ההשלכות שיש להבחנה בין מוצרים היא בעלת חשיבות מיוחדת כאשר מדובר במס קניה מן הסוג שנועד מלכתחילה לכוון התנהגויות". היות והסיכונים הבריאותיים זהים ואין הבדל ממשי בין המוצרים, אין הצדקה להבחין בין המיסוי המוטל עליהם.
 
מהמיזם למיגור העישון ומהאגודה למלחמה בסרטן, אשר הגישו את העתירה שקיבל היום בג"ץ באמצעות עו"ד אפי מיכאלי, ומההסתדרות הרפואית, שביקשה להצטרף להליך ולתמוך בעתירה במעמד "ידיד בית המשפט", נמסר: "פסק הדין של בג"ץ, שקיבל את עתירתנו פה אחד, הוא הישג היסטורי במאבק נגד העישון, לטובת בריאות הציבור ולמען ריסון כוחן של חברות הטבק בישראל. זהו רגע שיא במערכה שנמשכה כאן שנים לצמצם את היקף העישון בישראל, העומד אצלנו על למעלה מ-20% בעוד שהוא הולך וצונח ברבות ממדינות המערב".

עוד אמרו, כי "מצער שמשה כחלון סירב לאורך כל התקופה האחרונה להבין כי ישראל חייבת ליישר קו עם המגמה העולמית והתעקש לעצום עיניים, שוב ושוב, למרות כל הנורות האדומות שהדלקנו בדרך. הנורות הללו החלו בתמימות הדעים ששררה בקרב הדרג המקצועי לגבי הצורך להשוות את המס על מוצרי העישון, עברו דרך המחקרים שהוכיחו חד-משמעית כי מס גבוה יותר על מוצרי טבק מציל חיים, והסתיימו בעמדת היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות, שסירבו באופן נדיר להגן על עמדתו של שר האוצר בבית המשפט. לולא ההתעקשות חסרת הסיכוי של כחלון, לא היה צורך בהתערבות בית המשפט וניתן היה להגיע לתוצאה ההגיונית הזו הרבה קודם - מה שעשוי היה למנוע התמכרות של צעירים להרגל הקטלני, הממכר והממית ולהציל חיים. כעת, אנו מצפים לפרסום מיידי של צו מיסוי על הטבק לגלגול, כפי שהורה בית המשפט, ואנחנו מתכוונים להישאר עירניים ולעקוב כי משרד האוצר מבצע את החלטת בג"ץ כלשונה".