עתירה שהגישה תנועת רגבים לבג"ץ כנגד בניה בלתי חוקית פלסטינית בהר חברון, עלולה להצית סערה דיפלומטית דווקא בבריסל הרחוקה. בכתב העתירה מתואר כיצד האיחוד האירופי מעורב במימון של בניה פלסטינית בלתי חוקית רחבת היקף, המתבצעת בתוך שטח אש 917 - איזור אימונים צה"לי בהר חברון. 
בתגובת המדינה לעתירה צוין, כי האיחוד האירופי שצורף כמשיב פורמלי לעתירה, שיגר לאחרונה מכתב למשרד החוץ בו צוין, כי לשיטתו, צירופו לעתירה נוגד את החסינות של האיחוד האירופי בישראל, בהתאם להסכם בין מדינת ישראל ובין נציבות הקהיליות האירופאיות משנת 1980, בו נכתב כי "נציגות הנציבות תהנה בשטח ישראל מזכויות וחסינויות המקבילות לאלו המוענקות בהתאם לאמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים". 
עוד צוין באגרת, כי לשיטתו של האיחוד האירופי, העתירה נוגדת את החסינות של האיחוד האירופי מפני סמכות שיפוט, ועל כן לא ניתן להמציאה לידיו. 

כזכור, האיחוד האירופי חתום כאחד העדים על הסכמי אוסלו, הקובעים מפורשות כי למדינת ישראל יש אחריות וסמכות מנהלית מלאה על הקרקעות שבשטח C. בעקרונות האיחוד האירופי למדיניות חוץ נכתב כי "פעולתו של האיחוד בזירה הבינלאומית תונחה על ידי העקרונות אשר העניקו השראה ליצירה שלו... דמוקרטיה, שלטון החוק, וכבוד לעקרונות המשפט הבינלאומי"
עו"ד אבי סגל מתנועת רגבים מדגיש כי החסינות הדיפלומטית איננה מאפשרת לאיחוד האירופי הפרת חוק סיטונית. "סעיף 41 לאמנת וינה קובע, כי "חובתם של כל מי שמקבל זכויות וחסינות כאלה לכבד את החוקים והתקנות של המדינה המתקבלת. כמו כן מוטלת עליהם חובה שלא להתערב בענייניה הפנימיים של אותה מדינה".
עו"ד סגל מוסיף כי "גם אלמלא הסכמי אוסלו, על-פי אמנת האג משנת 1907, למדינת ישראל בתור המחזיקה/כובשת יש סמכות בלעדית להנפיק אישורי בניה, וממילא לאיחוד האירופי אסור להשתתף בפעילות של בניה בלתי חוקית". ממשרד החוץ לא נמסרה תגובה. אך גורם מדיני מסר בתגובה כי "מדינות אירופיות שונות מקיימות פרויקטים הומניטריים ביהודה ושומרון. ע"פ רוב, כאשר הדברים מתבצעים בתאום עם ישראל ובאישורה , הפרויקטים מהווים תועלת לאוכלוסיה המקומית".