היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט מתנגד לשימוש של נתניהו בתמונות של חיילי צה"ל ברשתות החברתיות. בתשובתו לעתירה שהוגשה על ידי מפלגת העבודה לוועדת הבחירות המרכזית, ענה היועמ"ש כי "חל איסור על שימוש בתעמולת בחירות בצה"ל ובכלל כך בחיילי צה"ל לרבות בדרך של פרסום תמונותיהם יחד עם ראש הממשלה ושר הביטחון ו/או עם כל מועמד ברשימת מפלגה כלשהי. הוא הדין באשר למתן התייחסויות פוליטיות על ידי ראש הממשלה ו/או שר הביטחון ו/או כל מועמד ברשימת מפלגה כלשהי במתקני צה"ל אגב סיורים וביקורים הנערכים במתקניו". העתירה של העבודה מגיעה על רקע שימוש מוגבר של נתניהו, במיוחד לאחר מינויו לשר ביטחון לפני מספר חודשים, בתמונות של חיילי צה"ל ברשתות החברתיות. בפרופיל הפייסבוק הרשמי של נתניהו עדיין מתנוססת תמונת קאבר המציגה אותו לצד קציני צה"ל.


עמדת היועץ המשפטי לממשלה by on Scribdעוד נטען בהודעת מנדלבליט, כי "לצד האמור, לעמדת היועץ ייתכנו מקרים חריגים שיצדיקו זאת מבחינה עניינית, כגון שיקולי הרתעת אויב, מצב חירום וצרכים מבצעיים או אירוע שנקבע מראש אשר מתקיים בשגרה בצה"ל ונהוג ששר הביטחון ו/או ראש הממשלה משתתפים בו והאירוע כשלעצמו הוא בעל ערך חדשותי-אינפורמטיבי מובהק. במקרים שכאלה, בהם לא יראו בפרסום תמונות בעמודים הרשמיים של שר ביטחון ו/או ראש ממשלה עם חיילי צה"ל כהפרה של האיסורים בסעיף 2א ו-2ב(ב) לחוק, ככל שהדגש בנושאים אלו יהיה חדשותי-אינפורמטיבי מובהק ולא תעמולתי, בהתאם למבחן שהוזכר של "התכלית הדומיננטית בעיני הבוחר הסביר" ולמבחן "השכל הישר וההיגיון"". 

"כל זאת, בכפוף לבדיקתו וחוות דעתו של היועץ המשפטי הרלוונטי (בענייננו היועץ המשפטי של משרד הביטחון או של משרד ראש הממשלה, לפי העניין) תוך התייעצות, במידת הצורך, עם הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים".
 
תמונת הקאבר של נתניהו. צילום מסך מתוך פייסבוק


עם זאת, אמר מנדלבליט כי מוקד העתירה הוא בפרסום התמונות והסרטונים בהם מופיעים חיילי צה"ל, ובהתאם לכך אף עמדת היועץ המשפטי לממשלה מתמקדת בעניין זה. אין העמדה עוסקת בעצם קיום הביקורים של ראש הממשלה ושר הביטחון בבסיסי צה"ל וביחידות השונות, שכן נושא זה, מעצם טיבו, נתון לשיקול דעתו של ראש הממשלה ושר הביטחון ואין הוא נושא משפטי.