בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע לפני 12 שנה את ויקטור גואטה ברצח אכזרי וברוטלי במיוחד של איזו שוורץ, וגזר עליו עונש מאסר עולם. שורץ נרצח בנתניה בסוף מרץ 2004. הרכב השופטים החליט להרשיע את גואטה תוך שהוא מסתמך על עדויות ששל ארבעה עדי תביעה עיקריים: מוטי ביסמוט שטען כי גואטה ביקש שיסייע לו לרצוח את שוורץ, אך סירב. ביסמוט טען בעדותו כי גואטה התוודה בפניו כי רצח את שוורץ. גם בת זוגו של גוטאה, רחל פרץ העידה נגדו וטענה כי הודה בפניה שרצח את שוורץ. בית המשפט קבע כי עדותה מהימנה במיוחד והיה ניתן להרשיע את גואטה על בסיסה בלבד.מלבד ביסמוט ופרץ, ההרשעה התבססה על שני מדובבים אשר חלקו תא משותף יחד עם גואטה במהלך ימי המעצר. שני המדובבים העידו על פרטים מוכמנים שמסר להם בקשר לרצח. גואטה לא ויתר וערער לעליון, אך גם ערעורו נדחה. השופטת עדנה ארבל כתבה בפסק הדין כי "הרשעתו של המערער מבוססת כדבעי על ראיות חזקות ועדויות ברורות, ובעיקרן התוודויות המערער בפני אנשים שונים שעדויותיהם היו מהימנות על בית המשפט, המשתלבות לכדי תמונה שלמה ומלאה".התפנית החלה לפני 4 שנים, במהלך חקירת "פרשת 512" העוסקת בעבירות חמורות שבוצעו על ידי ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל, מסר אחד מעדי המדינה מידע הקשור לתיק רצח של דורון סרוסי. עד המדינה חשף את זהות מבצעי הרצח של סרוסי שהתרחש גם הוא בנתניה, כמה ימים לאחר הרצח של שוורץ. בעקבות חשיפה זו, ביצעו במשטרה ובפרקליטות עיון מחדש בחקירה שהתנהלה בשנת 2004 בעניין הרצח של סרוסי. בחיפוש נמצאו 13 קלטות, הכוללות תיעוד קולי של תא המעצר בו ישב גואטה עם אברהם אבגי שנחשד ברצח של סרוסי.מן הקלטות עולה, כי חלק מהפרטים המוכמנים שמסר גואטה למדובבים, ואשר עליהם בין היתר נסמכה הרשעתו, נמסר לו קודם לכן. המידע נמסר לגואטה באותם שלושה ימים על ידי אבגי שנחשד בזמנו ברצח. הפרקליטות טוענת בתגובתה לעליון כי "אבגי מסר את הפרטים למבקש (גואטה א.ג) כמשיח לפי תומו, כשהוא מצטט מתוך כתבה שפורסמה באותם ימים במקומון נתנייתי. עוד מפנה המבקש לעובדה כי במסגרת פתיחתו מחדש של תיק סרוסי בשנת 2015, התברר שהודעה מפלילה שמסר המדובב "סאקר" – אחד המדובבים שהפלילו את המבקש – בחודש מאי 2004, במסגרת חקירת רצח סרוסי, לא הייתה אמת. לטענתו, עובדה זו יש בה להשליך על מהימנותו של סאקר ביחס למבקש ולהשפיע על ההרשעה".כאשר נודע הדבר לפרקליטות, היא העבירה את המידע לעורכי דינו של גואטה כדי שיבחנו את משמעות הראיות החדשות עבור הלקוח שלהם. ירום הלוי, עורך דינו של גואטה, טען בבקשתו לעריכת משפט חוזר כי הפרקליטות העלימה בזדון את הראיות הללו בזמן אמת. אולם בפרקליטות טוענים אי העברת המידע הדרמטי בזמן אמת נובעת מטעות אנוש ותקלה בתום לב. ככל הנראה הדבר נבע מתקלה שנגרמה מכך ששני התיקים נחקרו במקביל על ידי שני צוותי חקירה נפרדים. "המשיבה מבקשת להבהיר, כי אי הכללתם של חומרי החקירה הנזכרים מתיק סרוסי בתיק החקירה של רצח שוורץ, נבע כנראה מתקלה שיסודה בפעולות חקירה שבוצעו במקביל על ידי צוותי החקירה השונים שחקרו את שתי הפרשות, ואין מדובר, חלילה, בזדון".


ירום הלוי טוען עוד כי המשטרה ביצעה בתיק זה פעולות חקירה בלתי חוקיות ומעלה טענות נוספות, טענות שהפרקליטות דוחה בתוקף.יש לציין כי חרף העובדה שהפרקליטות מסכימה לערוך משפט חוזר, היא הודיעה לבית המשפט בתגובתה כי היא בטוחה ומשוכנעת באשמתו של גואטה ובכוונתה לנהל הליך נוסף על מנת להרשיעו שוב. "המשיבה מבקשת להבהיר, כי בכוונתה לנהל את המשפט החוזר. לאחר שקילה מחדש, חוזרת ונשנית, של מכלול הראיות, ולאחר בדיקות שונות שבוצעו, המשיבה משוכנעת כי בכוחן של הראיות הקיימות להביא להרשעה חוזרת של המבקש בבית המשפט המחוזי ברצח יצחק (איזו) שוורץ ז"ל".התביעה וההגנה הסכימו כי גואטה ימשיך לשבת במעצר, זאת "בהינתן העובדה כי מדובר בעבירת רצח; ולנוכח הנסיבות האכזריות בהן בוצע מעשה הרצח, המעצימות את המסוכנות הנשקפת מהמבקש; ונוכח עברו הפלילי המכביד של המבקש (מעבר לתיק הרצח דנן), המלמד אף הוא על הסכנה הרבה שנשקפת ממנו לציבור".