שר העבודה והרווחה חיים כץ קיבל היום (ראשון) את המלצות הצוות הבין-משרדי שבחן את הליך האימוץ של בני זוג להורים ביולוגיים ודרכים להקלה כך שיוכלו לעבור הליך הסדרה משפטי מזורז ולקבל הכרה כהורים, ללא צורך בהליכים בירוקרטיים מסורבלים. ההמלצות הועברו לאישור היועץ המשפטי. מדובר בצעד שייטיב בעיקר עם זוגות מאותו מין לקידום ההורות השיוויונית במשפחות הזוגות הלהט"בים.
בין ההקלות בתנאים להסדרת הורות לבן או בת זוג ההורה הביולוגי שנקבעו על ידי הוועדה: במקרים בנם בני הזוג הם תושבי ישראל מעל גיל 18, יבוטל הצורך בתצהיר אודות העדר רישום פלילי. תיתכן אפשרות לקיצור משך תקופת הזוגיות שקדמה להורות ותבוטל דרישת התסקיר במקרים חריגים. בנוסף, אופן הגשת הבקשה יונגש, כך שיאפשר צמצום עלויות כלכליות לבני/בנות הזוג ותתאפשר הגשת הבקשה טרם הלידה והכרה רטרואקטיבית במקרים בהם הוגשה הבקשה עד 90 יום מיום הלידה. 
בנוסף, נבנה מתווה שיאפשר לבני זוג שטרם הסדירו את המעמד ההורי ביחס לילדו הביולוגי של אחד מהם, כשגילו עולה על שנה, לעשות כן ללא נקיטת הליך אימוץ. בצוות בראשות משרד הרווחה נכללו נציגי משרד המשפטים, משרד הבריאות ורשות האוכלוסין וההגירה.

אימוץ ההמלצות על ידי משרד המשפטים יאפשרו קבלת מעמד הורי לכ-300 בני ובנות זוג של הורים ביולוגיים בשנה ויאפשרו לכשש מאות בני ובנות זוג שטרם הסדירו את המעמד ההורי להסדירו מבלי  להידרש להליך אימוץ.
הצורך בהסדרת התחום עלה בעקבות חוסר העקביות בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, לאור המלצת היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2015 להעניק צו הורות פסיקתי לבני או בנות זוג של מי שהביאו לעולם ילד בהליך הפריה מתרומת זרע אנונימית או בהליך פונדקאות בחו"ל. 
בשלוש השנים האחרונות הושמעו קולות על פיהם התנאים לצו הורות פסיקתי נוקשים מדי, מפלים ופוגעים בטובתם של הילדים.  כל אלו הובילו את שר העבודה והרווחה חיים כץ להקים צוות מקצועי, אשר פעל במשך כחצי שנה, לצורך בחינת התנאים הקיימים ולבדיקת מכלול ההיבטים הנוגעים להסדרת הורות, לאור השינויים במבנה  התא המשפחתי בחברה הישראלית ותוך שמירה על עקרון טובת הילד.
השר כץ אמר כי "בכוונתנו לבצע שינוי בהליכים המקצועיים, כך שיאפשרו הכרה בהורות במינימום בירוקרטיה ובמקסימום ביטחון לילדים. לאחר עבודה מאומצת, חברי הצוות הביאו לשולחני רפורמה ששומרת על האיזון המתבקש בין הקלה בהליכים המשפטיים לבין שמירה על טובת הילד, כשהמטרה היא להטמיע אותה במלואה בחודשים הקרובים". 
ד"ר טלי בורלא, עו"ס, יו"ר הצוות: "בעבודת הצוות הבין משרדי הושם דגש עליון על טובת הקטין ועל יצירת התאמה באופן מקצועי ומהיר, ככל האפשר, בין מציאות חייו בפועל לבין המציאות המשפטית. כגורמי מקצוע אנו מברכים על עצם מינויו של הצוות וקבלת המלצותיו על ידי שר הרווחה ומקווים כי ההמלצות יאושרו במלואן על ידי היועץ המשפטי לממשלה, באופן שיאפשר לקדם הסדרה חוקית שתטיב עם ילדים".