בית הדין האזורי לעבודה בת"א פסק היום (שני) נגד עיצומי הסתדרות המורים בנושא מבחני המיצ"ב וקבע כי יש להפסיק את העיצומים ועל עובדי ההוראה לחזור ללמד את התלמידים למבחנים האמורים להתקיים כבר בחודש הבא. משרד החינוך טען בבית הדין כי קיים הסכם קיבוצי (שיסתיים בסוף חודש יוני, ע"ל) עם הסתדרות המורים הכולל "סעיפי שקט תעשייתי ומיצוי תביעות, המונעים העלאת דרישות כלכליות חדשות ובוודאי כאלה הנוגעות לסדרי עבודה ובכללם מבחני מיצ"ב" ולכן נטען כי איומי העיצומים של הסתדרות המורים אינם חוקיים: "שביתה בלתי חוקית ובלתי מוגנת, ללא כל עילה לגיטימית המופעלת בחוסר תום לב".עוד הוסיפו במשרד כי המשמעות של נקיטת העיצומים תוביל להשבתה מלאה של כל הפעילות השוטפת הקשורה למבחני המיצ"ב ובהם ההכנה של התלמידים, באופן שעלול לסכן את קיומם בחודש הבא ולהסב נזק כספי של מיליוני שקלים.מבחני המיצ"ב מתקיימים משנת 2002 ומועברים לתלמידי כיתות ה' וח'. לאורך השנים ובמיוחד לאחרונה לאור החשד לניסיון הזיוף בהם, קיימת עליהם ביקורת רבה. לפני כשש שנים הוחלט על הקמת ועדה מקצועית שתמליץ על מתווה מעודכן למבחנים, אך מסקנותיה לא פורסמו ועריכת המבחנים המשיכה לאחר הפסקה של שנה. בשבוע שעבר משרד החינוך הודיע כי הוא יקים ועדה נוספת לבחינה מחודשת של הנושא ובית הדין אף התייחס לכך: "אנו מברכים על ההחלטה של משרד החינוך להשהות את פרסום תוצאות המבחנים וכן להקים ועדה מקצועית שתבחן את מתכונת המבחנים ופרסום תוצאותיהם".כזכור, נתוני מבחני המיצ"ב, שנועדו לבדוק באיזו מידה תלמידי בתי הספר היסודיים ותלמידי חטיבות הביניים עומדים ברמת הדרישות המצופה על פי תוכנית הלימודים בארבעת מקצועות הליבה, פורסמו לפני חודשיים באופן חלקי בלבד מכיוון שמשרד החינוך חשד כי מנהלי בתי ספר ניסו להטות את תוצאות המבחנים כלפי מעלה.מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד הודיעה בתגובה להאשמות המנהלים על סכסוך עבודה והנחתה בינתיים את מנהלי בתי הספר ועובדי ההוראה לחדול מביצוע כל פעולה הקשורה למבחני המיצ"ב, אך כעת הם יאלצו לשוב ולהכין את התלמידים לקראת המבחן.