מרכז אדוה מפרסם הבוקר (חמישי) מחקר הבוחן את השוליים העליונים של קו העוני, רבבות משפחות ויחידים בישראל שאינם נכללים בסטטיסטיקת העוני הרשמית של הביטוח הלאומי, המודד עוני רק על פי ההכנסה למשק בית במידה שהיא פחות מההכנסה החציונית הפנויה במשק למשפחה.

במחקרם, שבמימונו השתתפה קרן המחקרים של המוסד לביטוח הלאומי, בוחנים ד"ר שלמה סבירסקי, אביב ליברמן ואתי קונור-אטיאס את הקבוצה המכונה "קרבת העוני", אלה שהכנסתם אמנם מציבה אותם מעט מעל לקו העוני, אך עדיין רחוקה מלהוות "הכנסה מינימלית סבירה". מפקד האוכלוסין האמריקני למשל מקפיד לפרסם אחת לשנה נתונים גם על אוכלוסייה זו שהכנסתה נעה בין קו העוני ובין 25% מעליו.

המחקר החדש של מרכז אדוה מפנה תשומת לב אל אותה שכבה חברתית בישראל הרחוקה מעין הדיון הציבורי בסוגיית העוני והוא מעלה כי מצבו של רובד קרבת העוני אינו טוב הרבה יותר משל העניים ה"רשמיים". מהנתונים שבדקו החוקרים עולה כי בעוד שאחוז הישראלים שמתחת לקו העוני עמד ב-2016 על 18.5% מקרב האוכלוסייה, רובד קרבת העוני עמד על 8.1% ממשקי הבית בישראל, ומכאן ש-26.6% מכלל משקי הבית בארץ הם מתחת לקו העוני או בקרבתו.

בין השנים 2003 ו-2016 חל גידול בשיעור משקי הבית העניים שבראשם בעל השכלה אקדמית מ-13% ל-22.1% - עלייה חדה של 70%, אבל שינוי דומה נרשם גם ברובד קרבת העוני מ-15.8% ל-26.7%. גם העלייה באותה תקופה של קרוב לפי שניים במספר המשפחות העניות שבראשן עומדים שני מפרנסים ומעלה, מאפיינת את רובד קרבת העוני כמו את האוכלוסייה שמתחת לקו העוני.  

אשכנזים דור שני הם בעלי הייצוג הנמוך ביותר בקרבת העוני - 4.4% בלבד

אם מתחת לקו העוני אפשר למצוא כמעט מחצית (49.2%) ממשקי הבית הערביים לעומת 13.2% בלבד מהיהודים, הרי שברובד קרבת העוני, הפער בין שתי הקבוצות קטן יותר: 13.5% ממשקי הבית הערבים מול 7.2% ממשקי הבית היהודים. בתוך האוכלוסייה היהודית, קבוצת המוצא בעלת הייצוג הגבוה ביותר מתחת לקו העוני היא של יוצאי אתיופיה –  22.8% מהעניים היהודים, ולעומת זאת ברובד קרבת העוני הייצוג הגבוה ביותר היה של יוצאי ברית המועצות לשעבר שעלו לישראל מאז 1990 - 12.1%.

אשכנזים דור שני היו בעלי הייצוג הנמוך ביותר בקרבת העוני – 4.4% בלבד. בקרב כלל האוכלוסייה, שיעור משקי הבית שבראשם עומדת אישה (בדרך כלל אם יחידנית) נע סביב ה-35% ולעומת זאת, ייצוגם של משקי בית שבראשם אישה ברובד העוני הוא 43.1% וברובד קרבת העוני 42.9%.

"המחקר מצביע על כך שקו העוני הקיים מדיר רובד רחב שמצבו אינו שונה מהותית מזה של רובד העוני" אומרים חוקרי מרכז אדוה, "הממצאים שלנו מצביעים על האפשרות שהעלאה אל מעל לקו העוני עלולה שלא להספיק, שכן רבים מן המאפיינים של הרובד המצוי מידית מעל לקו אינם שונים מהותית מאלה של הרובד שמתחת לקו. בו בזמן, הממצאים שלנו מסייעים להפנות את תשומת הלב לתחומי מדיניות שיש בהם כדי לסייע למשפחות בקרבת העוני במאמציהן להיאחז במעמדן ולהימנע מהידרדרות לשורות העוני ובו בזמן להבטיח להן נגישות לשירותים הטיפוסיים למעמד הבינוני. למשל, הגדרה של סל אוניברסלי של שירותי חינוך בלתי פורמלי ומימונו הציבורי".