ממוצע שעות העבודה השבועיות של מורה לכיתה בכלל מערכת החינוך גדל במהלך השנים 2019-1996, מ-50.9 ל-69.6 שעות וכן נרשמה עלייה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגת שכר תואר שני ומעלה מ-26.9% ל-36.0%. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (שלישי) ועוסקים בעובדי הוראה במערכת החינוך.

בחינוך היסודי ממוצע שעות העבודה השבועיות לכיתה עמד בשנת הלימודים תשע"ט על 56.6 שעות לכיתה, בחטיבות הביניים 84.9 ובחטיבות העליונות 78.2 שעות לכיתה, כשבחינוך החרדי ממוצע שעות עבודה לכיתה נמוך במיוחד - 46.6 שעות. את העלייה בשעות העבודה אפשר לייחס ככל הנראה לרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", שהביאו אומנם לעלייה בשכר עובדי ההוראה, אך גם הוסיפו שעות עבודה.

בישראל יש כ-179 אלף עובדי הוראה לעומת כ-175 אלף בשנת הלימודים תשע"ח (גידול של 2.3%). כרבע מכלל העובדים מועסקים במחוז המרכז, ובחינוך העברי והערבי בבתי הספר היסודי מספר עובדי ההוראה הוא הגבוה ביותר - 65 אלף ו-21 אלף בהתאמה.

בשנת הלימודים תשע"ט חלה ירידה במספר עובדי ההוראה החדשים - כ-11 אלף לעומת כ-11.8 אלף בשנת הלימודים תשע"ח (ירידה של 6.6%). בנוסף, בתשע"ו נרשם גידול של 16.3% במספר העובדים שעזבו את מערכת החינוך בהשוואה לתשע"ה - 7,050 לעומת 6,064 עובדי הוראה ובחינוך הערבי נרשם גידול בשנים אלה של 12.6% - 1,359 לעומת 1,012 בהתאמה.

עוד עולה מהנתונים כי בעשור האחרון בחינוך הערבי נרשמה עלייה בשיעור הנשים מ-69% ל-74%, בעוד בחינוך העברי כמעט ולא היה שינוי - 84.1% לעומת 83.2% כיום. לגבי שכר עובדי ההוראה - השכר החודשי הממוצע של עובדי הוראה עמד בתשע"ו (2015/16) על 11,187 שקלים לעומת 6,859 שקלים בתשס"ה (2004/05), גידול של כ-63%.