שיעור הבלתי מועסקים במשק קרב בני 15 ומעלה ירד בחודש פברואר בעשירית האחוז ועמד על 4.1%. כך מסרה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה את סקר כוח האדם לפברואר. עם זאת, שיעורם של העובדים בהיקף מלא מכלל המועסקים ירד בשתי עשיריות האחוז – ל-78.3%.

בלמ"ס ציינו, כי שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה עמד בפברואר על 61.5%, לעומת 61.3% בינואר. שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה מקרב בני 64 - 25 עמד על 3.6%, ירידה של עשירית האחוז לעומת ינואר.
שיעור המועסקים בקרב בני אותם גילאים עמד בפברואר על 80.7%, עלייה של שלוש עשיריות האחוז לעומת החודש הקודם. עוד עולה מהנתונים, כי שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 עמד על 77.8, עלייה של ארבע עשיריות האחוז לעומת ינואר.

בלמ"ס ציינו, כי מספר המשתתפים בכוח העבודה, בקרב בני 15 ומעלה, הגיע בפברואר ל-4.136 מיליון נפש, מהם 3.966 מיליון מועסקים וכ-170 אלף בלתי מועסקים. מפילוח הנתונים עולה, כי בקרב המועסקים, 2.061 מיליון היו גברים (ללא שינוי לעומת החודש הקודם) ו-1.904 מיליון נשים (1.887 מיליון בינואר).
אמנם שיעור המשתתפים בכוח העבודה עלה מ-64% ל-64.2%, אך בקרב הגברים השיעור ירד מ-68.3% ל-68.1% ואילו בקרב הנשים השיעור עלה בארבע עשיריות האחוז – ל-60.4%. שיעור הבלתי מועסקים בקרב הגברים ירד מ-4.2% ל-4% ושיעור הנשים הבלתי מועסקות ירד בעשירית האחוז בלבד - ל-4.2%.
 
עוד עולה מהנתונים, כי שיעור התעסוקה בקרב הגברים לא השתנה בפברואר ועמד על 65.4%, אבל לעומת זאת, שיעור התעסוקה בקרב הנשים עלה בכחצי אחוז – ל-57.4%. מספר המועסקים רשם עלייה של כחצי אחוז והגיע ל-3.966 מיליון. 
בלמ"ס ציינו עוד, כי מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות שבועיות ו מעלה) ירד ב-0.8% לעומת ינואר (ירידה של 21 אלף מועסקים) ואילו מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) עלה ב-2.2% לעומת ינואר (תוספת של 21 אלף מועסקים). מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם עלה ב-7.8% (תוספת של כ-20 אלף מועסקים).