ראש עיר בצפון ותשעה בכירים נוספים חשודים במעורבות בעבירות קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט ועבירות על הגנת הפרטיות. בשעות הבוקר עוכבו שני חשודים, סגן ראש העיר ועובד ציבור נוסף ברשות המקומית לחקירה באזהרה.
במקביל, החוקרים יצרו קשר עם ראש העירייה ומנכ"ל העירייה ועם שישה עובדים נוספים באותה רשות מקומית ודרשו מהם להגיע לחקירה באזהרה. על פי החשד, ראש העירייה ביצע במהלך מערכת הבחירות עבירות פגיעה בפרטיות במטרה להיבחר לראשות העיר. 
מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל, בשיתוף עם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים ומלווה על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך לחקור ולחשוף תהליכים פסולים, תוך ניגוד עניינים, וכן לחתור ולהגיע לכל מקום בו יש חשד לפגיעה בסדרי השלטון ובאזרחים הנורמטיביים".