הוועידה השנתית של איפא”ק, שהתכנסה השבוע בוושינגטון בהשתתפות כ־18 אלף תומכי ישראל שהגיעו לכינוס מרחבי צפון אמריקה ומעבר לים, העניקה אות הוקרה לווגה ברוק, שליחת הסוכנות היהודית באורבנה שמפיין שבאילינוי, על פעילותה לחיזוק הקשר בין הסטודנטים האמריקאים לבין ישראל בקמפוס שבו היא משרתת והעמקת הקשר של הסטודנטים עם העולם היהודי. 
 
בכינוס של השדולה הפרו־ישראלית השתתפה השנה משלחת גדולה של הסוכנות היהודית, בראשות מנהל יחידת השליחים יהודה סטון, שכללה כ־150 שליחים קהילתיים, שליחי קמפוסים, שליחי תנועות נוער ושליחי שנת שירות המשרתים ברחבי צפון אמריקה ופועלים באופן יומיומי לחיזוק הקשר בין ישראל לבין ארה"ב ותושביה היהודים. 
 
ברוק נבחרה לפני כשנתיים לשמש שליחת קמפוסים של הסוכנות היהודית באוניברסיטת אילינוי. במסגרת שליחותה, זו השנה השנייה, היא פועלת לחזק את הקשר של הסטודנטים האמריקאים עם ישראל ועם העולם היהודי. בימים אלה היא עובדת על פרויקט מקורי שנועד לחשוף את הסטודנטים האמריקאים להיסטוריה של הקהילה היהודית באתיופיה דרך ביקור שלהם בעתיד במדינה, שבמהלכו ישמעו גם על סיפור עלייתה לישראל במבצע שלמה.
 

כ־350 שליחים של הסוכנות היהודית משרתים למשך תקופה ארוכה ברחבי צפון אמריקה ופועלים לחזק את הקשר בין ישראל לקהילות היהודיות, בהם כ־80 שליחי קמפוסים שמשרתים למשך כשנתיים באוניברסיטאות, בשיתוף עם ארגון הלל, ופועלים לחזק את הקשר של הסטודנטים עם ישראל ועם העולם היהודי. עוד 1,500 שליחים ישראלים יוצאים מדי שנה לתקופה קצרה לארה"ב, כדי להדריך נוער יהודי במחנות הקיץ ולחזק את הקשר שלו עם ישראל.