את כורסאות עור הצבי של בית הנבחרים יתפסו ב־30 באפריל 49 חכ"ים חדשים: 24 מכחול לבן, 11 מהליכוד, 3 מאיחוד מפלגות הימין ו־3 מרע"מ־בל"ד, 2 מהעבודה ו־2 מיהדות התורה, אחד מחד"ש־תע"ל ואחד מש"ס ו־3 ח"כים חוזרים – סער, יעלון וטופורובסקי. אלה הם הנבחרים שלנו, לפחות עד לפרסום התוצאות הסופיות.  


מ
מ
מ
מ
מ
מ