עקב בצד אגודל מחסל ראש הממשלה את גורמי הביקורת ומבצר את שלטונו. בין אם בעלי תפקידים, תודעה ציבורית או מערכות שלטוניות, ביבי אט־אט נוטל את עוקצם ושוחק את העקרונות הדמוקרטיים של שלטון העם. אם בחגיגות ה־70 למדינה יושב ראש הכנסת נלחם את מלחמתו של האינטרס הממלכתי, הרי שלרגל חגיגות העצמאות ה־71, נראה שביבי קנה את אדלשטיין בכיבודים מבעוד מועד, הבטיח לו כהונה נוספת בתפקיד המכובד והרדים מראש כל מוטיבציית התנגדות שהייתה עלולה לעלות בו.
 
טקס העצמאות כלל כניסה דרמטית של ראש הממשלה ורעייתו, סרטון שבו מוצגים הישגיה של ישראל בליווי צמוד שלו ולעתים של רעייתו, והתמקדות רבה של המצלמה בזוג. אלו נצרבו בתודעה הציבורית הרבה יותר מנאומו של יושב ראש הכנסת. השתלטותו של ביבי על הממלכתיות לא פסקה גם בחידון התנ”ך. בנאומו הוא לא חדל מלהזכיר את עצמו, את אביה של רעייתו ואת בנו.

“חטיפת” הטקסים הללו על ידי ביבי נועדה לייצר בתודעה הציבורית זהות בין הישגי המדינה וסמליה לבינו. בכך לא רק שהיא מפקיעה מאותו ציבור שלא בחר בביבי או שסולד מדרכו את הנאת הטקסים ומוציאה אותו כביכול מחוץ למחנה הישראליות, שביבי מנסה לגדרו בגדרות המזוהים עמו, אלא היא גם מקשה יותר ויותר על מתיחת ביקורת נגד מהלכיו הפוליטיים. באופן זה, לא רק חסינותו הולכת ומצטיירת כטובת העם וצוברת לגיטימציה ציבורית, אלא גם יהיה קשה יותר לבקר את החלטותיו הפוליטיות.
 
ממשלת המעבר אישרה אתמול בהוראת שעה השמורה למקרי חירום את שינוי חוק יסוד: הממשלה, כך שלא תחול הגבלה על מספר השרים. השינוי נועד לאפשר לנתניהו לחלק כיבודים לחברי קואליציה רבים, ובעיקר לאלחש כל מרירות נגדו ולצמצם אפשרות לצמיחתה של אופוזיציה פנימית. מעבר לבזבוז האדיר של כספי ציבור הכרוך בהקמתם של משרדים מופרכים ובכהונתם של שרים ללא תיק וסגני שרים רבים, המהלך הזה קודם יחליש את הכנסת; אותו מוסד שאמור לייצג באופן הטהור ביותר את עקרון שלטון העם ומצוי ממילא כבר שנים בתהליך של היחלשות מתמדת ביחס לממשלה. עם שינוי החוק, מתוך 120 חברי כנסת, כרבע מהם יבצרו את מעמד הממשלה ויהיו מנוטרלים מתפקידי הרשות המחוקקת הכוללים, בין השאר, ביקורת על הרשות המבצעת.
 
מעבר לרשות המחוקקת המוחלשת, הרי שהרשות השופטת מצויה כבר תקופה ארוכה תחת קמפיין של דה לגיטימציה. כשפסקת ההתגברות מרחפת מעל ראשה, אלו אינם ימים שבהם היא לא תחשוש לחשוף את שיניה. בנוסף, חצי הביקורת של העיתונות קהו. חלקים רבים בתוכה הבינו מאיזה צד של הלחם מרוחה החמאה ועסוקים באתרוג ביבי. חלקים לא מבוטלים בתוכה חוששים לפרנסתם כשחרב הפיטורים וסגירת ערוצים מונחת על צווארם. הגורם שיכול להיות עדיין אפקטיבי בהובלת ביקורת שלטונית הוא ארגוני החברה האזרחית העוסקים בדמוקרטיה, שלטון החוק וזכויות. במידה רבה על כתפיהם מונח כעת המאבק החשוב של הדמוקרטיה הישראלית.