ירידה של 11.4% במספר הדירות החדשות שנמכרו נרשמה בחודשים ינואר, פברואר ומרץ, לעומת שלושת החודשים הקודמים - אוקטובר, נובמבר ודצמבר, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בלמ"ס ציינו, שבניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים, מסתמנת באותה תקופה ירידה של 9.1% במספר הדירות שנמכרו. עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי בסוף חודש מרץ מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על 25,590 יחידות דיור, לעומת 16,160 דירות בסוף פברואר ו-27,810 דירות במרץ 2018.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה בחודשים ינואר-מרץ על 10,140 יחידות דיור ולאחר ניכוי ההשפעות העונתיות, מסתמנת ירידה של 2.9% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.

עם זאת, בלמ"ס ציינו עוד, כי בחינת נתוני המגמה של החודשים האחרונים מראה, כי מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה החל מאפריל 2018 ב-3.2% בממוצע לחודש.

מפילוח הערים בהן נמכרו למעלה מ-150 דירות במהלך החודשים ינואר-מרץ, עולה שהזינוק החד ביותר במכירת דירות חדשות נרשם בירושלים-36%. לעומת זאת, בתל אביב נרשמה ירידה חדה של 33.4%. הירידה החדה ביותר במכירת דירות חדשות נרשמה בראש העין - 50% ובאור יהודה - 34.7%, שם נבנות שכונות מגורים חדשות.