"על מערכת החינוך לחזק את מעורבות התלמידים בסוגיות מוסריות וחברתיות ולעודד שיח חינוכי על נושאים שנויים במחלוקת, ובכלל זה נושאים פוליטיים ואקטואליים", כך נכתב בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בשיח החינוכי על נושאים השנויים במחלוקת. אלא שלפני פחות משנה אושר "חוק שוברים שתיקה", שהעניק לשר החינוך סמכות למנוע מגורמים הפועלים בחו"ל לנקוט אמצעים משפטיים נגד חיילי צה"ל או להיכנס ולפעול במוסדות חינוך.
 
סקר חדש מגלה שחלק נכבד מהציבור מתייחס לנושאים פוליטיים כאל סוגיה בעייתית וש־30% אף סבורים שאין לעסוק כלל בחינוך פוליטי במערכת החינוך.
לדעת משתתפי הסקר, שערכה רשות המחקר במכללת לוינסקי לחינוך, הנושאים שיש להשאירם מחוץ לשערי בית הספר הם: נישואים חד־מיניים, שוויון הזדמנויות לערבים, המוסריות של פעולות צה"ל בשטחים, לימודים אקדמיים בקבוצות נפרדות והרחבת ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
 

הסקר נערך זו השנה השנייה על ידי פרופ' איציק גילת, ראש רשות המחקר במכללת לוינסקי, וד"ר רחל שגיא, בקרב מדגם מייצג של 502 איש  מעל גיל 18 ו־170 תלמידי תיכון. עוד עולה מממצאי הסקר כי כ־30% סבורים שלא צריך לדון בכיתה בשוויון הזדמנויות מלא לערבים, אף ש־90% מהם מעוניינים בקיום דיונים במרבית הנושאים מעוררי המחלוקת. 23% מהתלמידים חושבים שלא צריך לדון בגירוש מבקשי מקלט ובנישואין חד־מיניים, ו־22% חושבים שלא צריכים לעסוק בחיזוק התרבות המזרחית ובהרחבת ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
 
"העיסוק בחינוך פוליטי היה שכיח יותר השנה בבתי ספר", אומר גילת. "זה תואם את תפיסת משרד החינוך, המעודדת שילוב דיונים בנושאים מעוררי מחלוקת לצורך קידום מעורבות חברתית, הגברת הסובלנות ופיתוח חשיבה ביקורתית. לנוכח הממצאים בסקר עולה החשיבות בשילוב נושא של ניהול דיונים בנושאים מעוררי מחלוקת כבר במהלך ההכשרה להוראה, בתקופה שבה מורים לעתיד מגבשים את השקפת העולם החינוכית שלהם ומפתחים מיומנויות ליישומה".