על רקע מדיניות השמיים הפתוחים שהביאה להוזלה דרמטית במחירי הטיסות, הישראלים יוצאים בהמוניהם לחו"ל. בחודשים ינואר-מאי נרשמו כשלושה מיליון יציאות לח"ל מישראל, עלייה של כ-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך מסרה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.בדרך האוויר נרשמו 2.7 מיליון יציאות לחו"ל – עלייה של 6% לעומת אותה תקופה אשתקד, ודרך היבשה נרשמו 240 אלף יציאות לחו"ל – עלייה של 20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הדבר נובע ככל הנראה מחזרת הישראלים לנופש בחצי האי סיני, על רקע האווירה הפסטורלית והמחירים הזולים דרמטית לעומת אילת.בלמ"ס ציינו עוד, כי מפילוח הנתונים עולה כי 3% מתוך סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקור מולדת. בסך הכל יצאו בחודש שעבר 595 אלף ישראלים לחו"ל. 556 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך מאי והשאר (39 אלף) יצאו בחודש זה פעמיים או יותר. בנוסף, 69% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים. שיעור יציאת הגברים בגילאי 64-25 היה 56%, לעומת 50% בגילאים צעירים יותר.צילום: pexelsעלייה חדה בכניסת מבקרים לישראלעל פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בחודשים מרץ-מאי 751 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, ירידה קלה לעומת שלושת החודשים הקודמים – דצמבר-פברואר. ניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל מראה עוד, כי במרץ-מאי נרשמה יציבות ובשלושת החודשים שקדמו להם נרשמה עלייה של 1% בממוצע בחודש.לעומת זאת, בכניסות של מבקרים לישראל נרשמה עלייה חדה יותר של 10% בחודשים ינואר-מאי, כאשר 2.03 מיליון מבקרים נכנסו לארץ. 1.9 מיליון היו כניסות של תיירים, עלייה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.עם זאת, מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בחודשים מרץ-מאי נרשמו 371 אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש, ירידה קלה של 2% לעומת דצמבר-פברואר.