זה אולי נראה רחוק, אך בשנת 2011 עוד הייתה תלויה מדינת ישראל באספקת הגז שזרמה ממצרים, והייתה חשופה לחבלות והשבתות מרובות. פחות מעשור אחרי, תגליות הגז הטבעי שהתגלו בחופי ישראל הובילו להיפוך היוצרות, ולגז טבעי שעושה את הדרך ההפוכה מישראל למצרים ולשורה של מדינות נוספות. כיצד ייצוא גז טבעי תורם לחיזוק מעמדה הבינלאומי ישראל, ומדוע העתיד נראה נבטיח?גם בעולם: גז טבעי הוא מוצר צריכה בסיסי
תגליות הגז הישראליות כבר מספקות את צריכת הגז המקומית, שהולכת וגדלה ככל שעוברות השנים. מצבורי הענק שהתגלו ע"י דלק קידוחים ושותפותיה יכולים לספק את צרכי המשק והרבה מעבר לכך. לשם המחשה, מאגר תמר מספק כיום למעלה מ- 60% מכמות האנרגיה הנחוצה להפקת חשמל במשק הישראלי. מאגר לוויתן מכיל כמות גז כפולה מזו המוערכת במאגר תמר, וכשני שליש מכלל משאבי הגז שהתגלו בחופי ישראל. עד כמה גדול מאגר לוויתן אפשר ללמוד מהנתון הבא: כמות הגז המוערכת במאגר לוויתן בלבד שוות ערך ל- 50 שנות צריכת גז במשק הישראלי כולו. המסקנה היא פשוטה: לצד הצריכה המקומית, היקפי תגליות הגז מאפשרות ייצוא בהיקפים נרחבים. השאלה היא עד כמה גבוהים הביקושים לגז טבעי מחוץ לגבולות ישראל?


מסתבר שכמו בישראל גם בעולם, הביקושים לגז טבעי הולכים וגדלים: עפ"י התחזיות, הביקושים העולמיים לגז טבעי צפויים לגדול ואף להכפיל את עצמם בעתיד הנראה לעין. על רקע נתונים אלו, אפשר להבין את פשר ההתעניינות הבינלאומית הערה מרגע היוודע על תגליות הגז בישראל ובאזור כולו. למעשה, עוד בטרם החלה הזרמת הגז ממאגר לוויתן, כבר חתמה דלק קידוחים ושותפותיה על הסכמי ייצוא עם חברת החשמל הירדנית ועם חברה במצרים.יצוא גז טבעי: איך זה תורם לחוסן הלאומי?
עפ"י נייר עמדה שהגיש משרד החוץ, ייצוא גז טבעי מהווה נכס אסטרטגי המשמש כמנוף ביחסי החוץ, תורם ליציבות האזורית ומחזק את מעמדה המדיני של ישראל בעולם.ייצוא גז טבעי תורם לחיזוק מעמדה האזורי והבינלאומי של ישראל במגוון מישורים:
תרומה ליציבות האזורית – בסביבה דינאמית וגועשת כמו המזרח התיכון, הגז הטבעי יכול לשמש כדבק של אינטרסים שתורם לחיזוק הקשרים הכלכליים ולהידוק היחסים בין מדינות האזור. שיתוף פעולה מסוג זה יתרום לחיזוק היציבות האזורית ולביסוס מעמדה של ישראל כמעצמת גז אזורית.השפעה מדינית ארוכת טווח – חתימה על הסכמי היצוא כרוכה בהתקשרות ארוכת טווח המתפרסת לרוב על פני שנים רבות, וכוללת חיבור פיזי ע"י צינורות הולכה. בנוסף, מטבע הדברים, הסכמים אלו צפויים להניב ערך רב עבור מדינות האזור. נסיבות אלו מהדקות את קשרי המסחר ואמורות להוביל לשותפות אזורית ארוכת שנים, שותפות שבמרכזה ניצבת מדינת ישראל בתור שחקנית כלכלית חזקה ואיתנה.תרומה לביטחון – בעולם המנוהל ע"י אינטרסים כלכליים, ייצוא גז טבעי למדינות האזור עשוי לשמש כמנוף כלכלי, שיגדיל את יכולת ההשפעה של מדינת ישראל על מצבה באזור. מסיבות אלו צפוי להפוך יצוא הגז לעוגן ביחסי החוץ של מדינת ישראל, ולתרום תרומה משמעותית לחיזוק הביטחון הלאומי.מה צופן העתיד?


לצד ההסכמים הקיימים, דלק קידוחים ושותפותיה מנהלות מגעים עם גורמים נוספים באזור, שמחפשים דרכים לספק את הביקושים הגדלים לגז טבעי.


בנוסף, על רקע הצפי לגידול חד בביקושים האירופיים לגז טבעי, נרקם שיתוף פעולה אסטרטגי להקמת צינור גז ממאגר לווייתן לאיטליה. הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2025, ואמור להוביל לייצוא גז טבעי בהיקפים נרחבים למדינות אירופה. לצורך הקמת הפרויקט נחתם בשנת 2017 מזכר הבנות בין שרי החוץ של ישראל, איטליה, יוון וקפריסין.הביקושים הגדלים לגז טבעי מעבר לים, לצד שיתופי הפעולה שנרקמים, ימשיכו לתרום לחיזוק מעמדה של ישראל בעולם, ויאפשרו לאזרחי המדינה ליהנות מפירות האדמה בעתיד הנראה לעין.