ממצאי ועדת החקירה שהוקמה בעקבות הידרדרות מטוס ה"קרנף", לפני כחמישה חודשים, הוצגו אמש למפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין. לאור הממצאים שהוצגו הנחה נורקין על קרקוע מערך ה"קרנף" וה"ראם" המתוחזקים על ידי התעשייה האווירית מטיסות אימונים, וכן הנחה את ראש להק הציוד לכבש באופן מידי תכנית לטיפול בליקויים שעלו. התחקיר המקיף התנהל במשך חמשת החודשים האחרונים על ידי צוות מומחים, ומתוכו עולה כי התאונה נגרמה בשל ביצוע הרצת מנועים עם לחץ חלקי במערכת הבלימה של המטוס, ותפעול שגוי של פעולות החירום שהובילו לחוסר הצלחה בבלימת המטוס. כמו כן, תהליכי הבקרה והבטחת האיכות של התעשייה האווירית לקו בחסר ולא זיהו את החריגות מההוראות והסטנדרטים של חיל האוויר, להם מחויבת התעשייה. מפקד חיל האוויר קיבל את התחקור וסיכם כי כל תאונה הינה בראייתו בת מניעה, וכי תאונה זו התרחשה בעת פעולת אחזקה שגרתית שבוצעה על ידי התעשייה האווירית בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ. בעקבות ועדת החקירה ערך חיל האוויר בשבוע שעבר ביקורת למערך האחזקה של התעשייה האווירית בבסיס חיל האוויר בדרום, וממנה עלה כי הקמה מקצועית לא מספקת, ונהלי חיל האוויר על פי חוזה אינם ממושים. כמו כן, לא נעשית עבודה על פי ספרות ונהלים כתובים, וישנם פערים בניהול כלים, ציוד וחומרים של התעשייה האווירית. תגובת התעשייה האווירית לתחקיר חיל האוויר: "התעשייה האווירית מספקת שירותים לשביעות רצון למשרד הביטחון מזה עשרות שנים. החברה הייתה שותפה מלאה לתחקיר ושיתפה פעולה באופן מלא. התעשייה האווירית עושה ותעשה כל שיידרש על מנת לתקן את הליקויים ולהמשיך לשרת את מערכת הביטחון לשביעות רצונה כפי שנעשה מאז קום המדינה".