כמה מנשותיו של מי שעמד בראש "הכת הירושלמית" ונידון ל-26 שנות מאסר לאחר שהורשע בעבירות של התעללות מינית, החליטו להקים מפלגת נשים שתתמודד לכנסת. המפלגה, שנרשמה בשבוע שעבר אצל רשם המפלגות תחת השם קמ"ה (קידום מעמד הפרט) מבקשת להקטין את התערבות המדינה בחיי הפרט.

מטרות המפלגה הן הגנה על זכויות אדם בסיסיות והגנה על זכות הפרט לחיות את אורח חייו, הקמת גוף פיקוח חיצוני על הרשויות השונות, הנהגת שיטה של חבר מושבעים בבתי המשפט בישראל והגבלת סמכויות עובדי רווחה להוצאת ילדים מן הבית.

מייסדות המפלגה, תושבות ירושלים, כולן נחשבות לידועות בציבור של מנהיג הכת והן פועלות לשחרורו מהכלא. "מדינת ישראל המגדירה עצמה כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ומתהדרת באמירות על נאורות, רחוקה אלפי שנות אור מן הסופרלטיבים הללו. המדינה מבקשת להתערב יותר ויותר בזכויות הפרט והגיע הזמן לעצור זאת", אומרת יו"ר המפלגה ומוסיפה: "כשנבחר, ננהיג סדרה של חוקים ושינויים המגדירים את זכויות הפרט ואת התערבות המחוקק בחייו".

"החלטנו להקים מפלגה של נשים מבלי שיש בכוונתנו לקפח זכויות של גברים. אנחנו נשים שבחרנו בתורה כדרך חיים ומאמינות בערכים של ליברליות וחופש הפרט מתוקף האמונה ב"בחירה חופשית'", הסבירה.