ליאת בן ארי, פרקליטת מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, עמדה הבוקר (שני) להתמודד במסגרת מכרז לתפקיד המשנה לפרקליט המדינה לעניינים כלכליים, אך רגע לפני המינוי נשלח מכתב אנונימי לנציב שירות המדינה שטען כי מדובר בחונטה משפטית המנסה להוביל קו תקיף נגד ראש הממשלה."שנה שלמה ויותר עמד תפקיד זה פנוי, והינה עכשיו, חצי שנה לפני סיום הקדנציה של פרקליט המדינה שי ניצן, נזכרו לפרסם מכרז לתפקיד, בדיוק ביום שבו לא היה שר משפטים בישראל", נכתב במכתב, "הקדנציה של פרקליט המדינה היא 6 שנים, של המשנה שלו היא 8 שנים. ניצן מבקש למנות משנה עבור שני פרקליטי המדינה הבאים אחריו. בפרקליטות לא צריך לחכות, לא לשר, לא לפרקליט מדינה חדש, כי חבר מביא חבר. פרקליט מדינה ממנה את יורשו, השרים הם רק קישוט".עוד נכתב כי "ניצן רוצה שליאת בן ארי תישאר במערכת, כי היא והוא מחזיקים יחד מול היועץ את הקו התקיף נגד ראש הממשלה, כאשר מי שיחליף את בן ארי בפרקליטות המחוז, איש אמונה, יצטרף גם הוא לכיוון הזה, והיועץ המשפטי לממשלה לא יוכל לצאת נגד כל כך הרבה אנשים, גם אם אינו מסכים איתם".מכתב אנונימי שנשלח למשרד המשפטיםגורמים משפטיים מסרו כי מדובר במכרז לתפקיד משנה - אחד מתוך ארבעת המשנים לפרקליט המדינה - אשר פורסם בידיעת היועץ המשפטי לממשלה, באישור מנכ"לית משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה, ובהתאם לכללים המקובלים. המכרז אושר ע״י נציבות שירות המדינה ופורסם על ידה. נציב שירות המדינה יקבל את כל התשובות וההסברים שיבקש לצורך בדיקת הטענות שהועלו. הכל על מנת לאפשר לו לממש את אחריותו ובמסגרת השיח הפורה ושיתוף הפעולה המתקיים עמו כל עת". 

"בניגוד לנטען במכתב האנונימי", נמסר, "אין שום מניעה משפטית למינוי גורמים מקצועיים בכירים בפרקליטות בעת הנוכחית, כאשר נותרה עוד כחצי שנה לקדנציה של פרקליט המדינה. אלה לא משרות אמון, אלא מדובר בתהליך מקצועי של מכרז שיויוני. בכל מקרה, פרקליט המדינה הוא רק אחד מארבעה חברים בועדה, והוא אפילו לא היו"ר. יצוין כי בהתאם לעיקרון זה, נערך היום מכרז לתפקיד מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה. בראש ועדת המכרזים ישב שופט בדימוס.

"נזכיר בהקשר זה כי רק לאחרונה מינה מ"מ מפכ"ל המשטרה, באישור השר לביטחון הפנים, שורה של בכירים בארגון, לרבות סמפכ"ל המשטרה, למרות שאיננו מפכל קבוע. קיומם של מינויים אלו אף אושר ע״י היועץ המשפטי לממשלה. המכרז התעכב בגלל חשיבה פנימית שעסקה בחלוקת הסמכויות בין המשנים ובממשקי העבודה בינם לבין פרקליט המדינה. לאחר מכן סוכם בין פרקליט המדינה היועמ"ש והמנכ"לית, כי יש מקום לפרסם את המכרז. הדבר היה מספר שבועות לפני שהשרה שקד סיימה את תפקידה, כשאיש לא היה יכול לצפות את מועד סיום התפקיד. לאחר מכן המכרז פורסם כמקובל.

לסיום נכתב כי "בכל מקרה, למותר לציין כי לא נדרש אישור של השר לפרסום מכרזים מעין אלה בפרקליטות. וממילא לשאלה מי כיהן כשר במועד פרסום המכרז אין שום רלוונטיות לעניין (פרסום מכרזים מעין אלה נעשה בשיגרה ע"י הנציבות לבקשת הדרגים המקצועיים במשרד המשפטים ולא מובא לפתחו או לאישורו של הדרג הפוליטי). בניגוד לפרסומים - ליאת בן ארי לא היתה מועמדת יחידה  ולמכרז ניגשו מספר מועמדים".