לאחר עשרה חודשים של משא ומתן, המשלחת הישראלית שמונתה על ידי השרה לשיוויון חברתי גילה גמליאל (הליכוד) השיגה שינוי לפיו כ-8,000 אזרחים ותיקים יוצאי רומניה יוכרו על ידי ממשלת גרמניה כניצולי שואה. המשמעות היא, שממשלת גרמניה תקציב מאות מיליוני אירו לרווחתם של אותם ניצולים שיבוא לידי ביטוי ברנטה חודשית שתנוע, לפי תבחינים שיגובשו בין הממשלות, בין 100-200 אירו.
הסכום ישולם לניצולים רטרואקטיבית לעשרים השנים האחרונות, כך שכל ניצול יקבל סכום של כ-96,000-192,000 שקלים, נוסף על הרנטה שיקבל מעתה ואילך. בחישוב כולל, הפיצוי הרטרואקטיבי לבדו יכול להגיע עד לכדי 1.53 מיליארד שקלים שיחולקו בין כלל הניצולים. יתר על כן, גם יורשי יוצאי רומניה שנולדו לאחר 1910 ונפטרו לאחר 1.6.2002 יוכלו לתבוע פיצוי מממשלת גרמניה. 

בנוסף, האזרחים הוותיקים יוצאי רומניה שיוכרו על ידי ממשלת גרמניה כניצולי שואה יזכו לקצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר. לפי התבחין הקיים, כל אחד מהם יהא זכאי לקצבה חודשית של כאלפיים שקלים. יצוין, כי ההכרה תינתן לאזרחים ותיקים יוצאי רומניה מעשרים ערים שונות אשר שהו בגטאות פתוחים (כל אלה שנולדו עד 1928) ו/או עבודתם בהם, עלו ארצה לאחר 1.10.1953 ואשר לא היו זכאים עד כה לקצבה חודשית מאת הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
באשר לאלפי האזרחים הוותיקים יוצאי רומניה שכבר זכאים לקצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, יוכלו גם הם, לאור ההכרה הגרמנית, להגיש בקשה לקצבה חודשית מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה. 
מדובר במי שהתגוררו בערים: יאס, בוטושאן, טרגו מורש, גלץ, פוקשאן, טקוץ, רומן, פייטרה ניימץ, ברלד, ווסלוי, אלבה יוליה, קוסטאנצה, טרגו ניימץ, הרלאו, בוזאו, רומניקו סראט, שטפנשט, קריובה, פאשקן, בקאו.
מהמשרד לשיוויון חברתי נמסר כי "במהלך עשרת החודשים האחרונים התקיים מו"מ אינטנסיבי בין ממשלות ישראל וגרמניה שעסק בשאלת הגדרת 8,000 האזרחים הוותיקים יוצאי רומניה כניצולי שואה. הטענה הישראלית, שהוכרה היום על ידי הגרמנים כצודקת, התבססה על שורת מחקרים שיזם והוביל המשרד לשוויון חברתי. נציין, כי את השיחות שנתקיימו בחודשים הללו וכמו גם את מפגש ההצהרה היום הוביל צוות שמינתה השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל בראשותו של מנכ"ל משרדה אבי כהן סקלי וכלל גם את פרופסור דן מיכמן, ד"ר שרה רוזן ויעל נידם מיד ושם וכן את השליח המיוחד של משרד החוץ השגריר דן האזרחי".
השרה גילה גמליאל: "זהו יום של צדק היסטורי, שבא לאחר עשרה חודשי משא ומתן אינטנסיביים מאוד. הפיצוי הכספי לא ישיב את האובדן ולא יוכל לכסות על הכאב והטרגדיה. אך יש בו כדי לשפר משמעותית את רווחת חייהם של אלפי ניצולים. נמשיך לפעול להכרה גרמנית בזכאותם של עוד אלפי ניצולים שטרם הוכרו, בין שהם יוצאי רומניה ובין שהם יוצאי מדינות נוספות. לממשלת ישראל יש חובה ואחריות כלפי ניצולי השואה, רווחתם והצדק לו הם זכאים. כשרה לשוויון חברתי וכבת לניצולת שואה, אני גאה על הזכות להוביל יחד עם משרד החוץ וועידת התביעות את המאמצים המדיניים בתחום החשוב הזה וכולי תקווה וביטחון שנגיע להישגים נוספים".