ירידה מתמשכת בשיעור הנישואים בקרב האוכלוסייה היהודית, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (רביעי) לרגל חג האהבה, ט"ו באב. 50,029 זוגות התחתנו בישראל ב-2017 במוסדות הדת המורשים לערוך נישואים מתוכם 72% מהם יהודים. שיעור הנישואים עמד על 5.7 לאלף בכלל האוכלוסייה, 5.5 בקרב היהודים. לשם השוואה השיעור בשנת 85' היה גבוה משמעותית ועמד על 6.9 לאלף (6.7 בקרב היהודים). 
 
בלמ"ס ציינו שכתוצאה מירידה בשיעור הנישואים באוכלוסייה היהודית, עלה שיעור הגברים היהודים הרווקים בגילאי 45-49 באוכלוסייה היהודית מ-3% אחוזים בסוף שנת 70' ל-12% בסוף 2017. שיעור הנשים היהודית בגילאי 45-49 עלה באותה תקופה מ-2% ל-10%. גיל הנישואים הממוצע בקרב כל החתנים שנישאו בפעם הראשונה היה 27.4 אשתקד (27.7 בקרב היהודים). בשנת 70' היה הגיל הממוצע של החתנים 25 בלבד. גיל הנישואים הממוצע בקרב כלות שנישאו לראשונה היה 25 שנים (25.8 בקרב היהודיות), זאת לעומת גיל ממוצע של 21.7 שנים בשנת 70'. 
כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואים באוכלוסייה היהודית, שיעור הגברים היהודים הרווקים בגילאי 25-29 עלה מ-28% בסוף שנת 70' ל-62% אשתקד. שיעור הנשים היהודיות הרווקים באותם גילאים זינק אף הוא באותן שנים - מ-13% ל-46%. עוד עולה מהנתונים, כי בקרב בני עשרים ומעלה 78% נישאו אי פעם - נשואים כיום, חיים בנפרדים, גרושים או אלמנים. השאר הם רווקים. 23% מהנשואים גרו יחד עם בן או בת הזוג לפני שנישאו. 

בלמ"ס ציינו עוד שחלק מהנישואים שנערכו בחו"ל הם אזרחיים וחלקם היו בטקס דתי, אך אין אפשרות ללמ"ס להבחין ביניהם באופן מוחלט. אם זאת עולה כי עשרה אחוזים מהרשומים במרשם האוכלוסין שנישאו בחו"ל שהו למעלה משנה מחוץ לישראל. 
עוד עולה מהנתונים כי הדפוס השכיח בנישואים הראשונים הוא שהגבר מבוגר מהאישה - 68% בקרב היהודים ו-88% בקרב המוסלמים. רק ב-15% מהזוגות היהודים וב-5% מהזוגות המוסלמים הכלה הייתה מבוגרת יותר. ב-17% מהזוגות היהודים וב-7% מהזוגות המוסלמים לא היה פער כלל. 
באוכלוסייה היהודית יש נטייה להינשא לבני זוג קרובים בגיל. ב-75% מהזוגות היהודים שנישאו בפעם הראשונה פער הגילאים היה עד שלוש שנים זאת לעומת 42% בלבד בזוגות המוסלמים. עוד עולה מהפילוח כי בקרב היהודים 43% מהחרדים נישאו עד גיל 21. 30% מהגברים ו-56% מהנשים, לעומת 17% מהחילוניים.