המדינה הגישה לבג"ץ את תשובתה בנוגע לתנאים שקבעה המשטרה בנוגע לקיום הפגנות מטעם קבוצות שונות בשכונת מגוריו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בפתח תקווה, הפגנות אשר מתקיימות בשכונה כזכור מאז נובמבר 2016. עמדת המדינה היא כי התנאים המתוקנים למחאות בשכונת כפר גנים מבטאים איזון סביר בין ההגנה על זכותם של מפגינים למיניהם לקיים את מחאותיהם, ובין הצורך למזער את הפרות הסדר הציבורי ואת הפגיעה החמורה בפרטיות היועץ ומשפחתו.

 
בתשובה הוסבר כי התנאים נקבעו נוכח שינויים מהותיים באופי ההפגנות, מן העת האחרונה, שבאים לידי ביטוי בהתרחבות הפרות הסדר, לרבות עלייה חדה בתדירות ההפגנות, ברעש המלווה אליהן ובמספר הקבוצות השונות המעורבות בהפגנות.

המדינה הדגישה כי "חלה עלייה חדה בפעילות העולה לכדי הטרדה ופגיעה משמעותית בפרטיותו של היועץ". פעילות זו כוללת התחקות אחר תנועותיו של היועץ, הצקות חוזרות ונשנות בדרך לבית הכנסת ומחוצה לו וצילום ושידור האירועים והפצת הסרטונים ברשתות חברתיות. עמדת המשטרה היא כי שינוי הנסיבות הביא למצב של פגיעה משמעותית ומתמשכת בסדר הציבורי.