שנת הלימודים תפתח כסדרה בבתי הספר העל יסודיים? בית הדין לעבודה הוציא היום (רביעי) צו מניעה נגד איומי שביתת ארגון המורים בפתיחת שנת הלימודים בחטיבות ובתיכונים.

"יש לקבל את בקשת המעסיקים ליתן צו מניעה כנגד השביתה בעניין כל ההודעות על סכסוך עבודה שניתנו במהלך חודש אוגוסט 2019", נכתב בהחלטה. "התנהלות ארגון המורים – הכרזה מדי יום על סכסוך עבודה בעילה אחרת, עת חלק מהעילות עומדות בסתירה להתחייבות ארגון המורים לשמור על שקט תעשייתי, וזאת ערב פתיחת שנת הלימודים - אינה עולה בקנה אחד עם חובתו של ארגון עובדים לנהוג בתום לב, ואינה תורמת לקידום יחסי עבודה תקינים ולפתרון בעיות המתעוררות במהלך השוטף של הדברים".

בהחלטה התייחסו לסכסוכי העבודה עליהם הכריז יו"ר הארגון, רן ארז. בנוגע למעמד עובדי הקונסרבטוריונים, נכתב כי "מקובלת עלינו עמדת המעסיקים והמדינה, כי לא הוכח שעובדי הקונסרבטוריונים הם בגדר עובדי הוראה עליהם חלים ההסכמים הקיבוציים שבין ארגון המורים לבין המעסיקים. מכל מקום, ככל שהטענה היא שההסכמים הקיבוציים חלים על עובדי הקונסרבטוריונים מדובר בטענה משפטית שיש לבררה בהליך משפטי".

בנושא ניצול חופשה שנתית של מנהלי בתי הספר נכתב כי "המדינה והמעסיקים טענו כי לא חל שום שינוי באופן ההעסקה או באופן ניצול החופשה על ידי מנהלי בתי הספר, וארגון המורים לא הציג ולו מקרה קונקרטי אחד שבו נפגעה זכותו של מנהל בית ספר לניצול חופשתו". עוד נכתב כי "משאין מחלוקת על עצם הזכאות אין מקום להכרזת סכסוך עבודה בעניין זה. ככל שיש בעיה נקודתית בבית ספר זה או אחר, הדרך הראויה היא פתרון הבעיה בשיח ישיר בין הגורמים הרלוונטיים. ארגון המורים גם לא הניח תשתית עובדתית כי מדובר בתופעה נרחבת".

כזכור, ארגון המורים הודיע בשבוע שעבר על שביתה שתחל ב-1 בספטמבר. זאת, בין היתר, על רקע רפורמת החינוך המיוחד, מחסור בפינות עבודה, עבודה בשבתות ובלילות ללא תגמול, פגיעה בתנאי הפנסיה ועוד. יממה לאחר מכן הוצא צו מניעה לבית הדין הארצי לעבודה נגד סכסוך העבודה של הארגון. הצו הוגש ע"י מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות המקומיות, עיריות ירושלים, תל אביב-יפו וחיפה. לטענתם, ההכרזה על השביתה היא הפרה של התחייבויות ארגון המורים בהסכם השכר עליו חתמו במרץ 18, הכולל סעיף של "שקט תעשייתי" עד לשנת 2022.

בתוך כך, איומי השביתה של הסתדרות המורים בגני הילדים ובחינוך היסודי עדיין בתוקף. לאחר שאתמול משרד האוצר הגיש צו מניעה נגד השביתה, הסתדרות המורים הגישה היום בקשה דחופה לדחיית הדיון. הדיון היה אמור להתקיים בשעה 15:00 ובהסתדרות מבקשים לדחות אותו למחר בבוקר וזאת במטרה לאפשר לבית הדין להכיר את מורכבות הסכסוך ולהדוף את בקשת המדינה למנוע שביתה.

בבקשה נכתב כי "הסתדרות המורים מעוניינת וזכאית מן הדין ומן הצדק להגיש לפני דיון עקרוני וחשוב למימוש זכות היסודי החוקתית שלה לשבות, לפחות תגובה מסודרת ראשונית עקרונית, עובדתית ומשפטית, על מנת להדוף את בקשת המדינה למנוע שביתה כלכלית לגיטימית של עובדי ההוראה, שהוגשה בחוסר תום לב".

בהסתדרות מדגישים בבקשה כי המשך דיוני המשא ומתן במקביל נמשכים והקדמת הדיון עלולה לפגוע בהם והוסיפו כי "דחייה קצרה של מועד הדיון כמבוקש לא תגרום כל נזק, שהרי ממילא הצעדים הארגוניים מתוכננים למספר ימים לאחר מועד הדיון הנדחה המבוקש". מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, התייחסה לכך ואמרה כי "הבקשה של המדינה הוגשה בחוסר תום לב ואנו מקווים שבית הדין ייעתר לבקשתנו להציג את עמדתנו כהלכה".