ספק גדול אומנם אם הרב רפי פרץ ימשיך לכהן כשר החינוך לאחר הבחירות הקרובות, ולכאורה חזונו בעניין הקמת בתי ספר לנבואה בישראל הוא לא יותר מתפלות חסרת שחר וחסרת משמעות, שאין כל טעם לעסוק בה, משום שאין בה כל ממש. לעומת זאת, חזונות אחרים ומיידיים שלו בתחום החינוך, כגון הנחייתו לעסוק בבתי הספר בחוק הלאום הפגום מאוד, עומדים להתממש במהלך השנה ולהרבות בלבול ואפליה בישראל, תוך העדפת הרוח היהודית על הרוח הישראלית.
 
ובכל זאת, יש טעם לעסוק גם בהבל הזה הקרוי בתי ספר לנבואה, על פי חזונו הלוהט והמגוחך בפני תלמידי המכינה שניהל. מדובר באי־הבנה מהותית ביחס לטבעה האלוהי של הנבואה, ולמעשה בביזוי הנבואה, שתמיד הייתה לאורתודוקסיה הרבנית החשוכה בעיה איתה. הרי הנביאים האלוהיים דיברו בין השאר נגד בית המקדש ונגד העלאת הקורבנות. לעומת זאת, בבית הספר לנביאים של הרב רפי פרץ (בטח בחסות הרבנות הראשית) כנראה לא ייתנו לאף אחד להגיד מה שהוא רוצה, ואני מניח שגם לא לדבר נגד בית המקדש והעלאת קורבנות.
 

בתנ"ך עצמו מוגדר במפורש מיהו נביא ואיך מבחינים בין נביא אמת לנביא שקר. ובכן, קודם כל, על פי התנ"ך, רק אלוהים (ולא למשל מנהל "בית הספר לנבואה") בוחר את נביאיו, ככתוב בספר דברים, פרק י"ח, מפי ה' עצמו, בדיבור אל משה: "נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם ככל אשר אצוונו". כלומר, ה' עצמו בוחר את נביאיו ושם את דבריו האלוהיים בפיהם (ואכן, לשון הנביאים היא עברית אלוהית לגמרי). 
 
שנית, מי שיתחזה כ"נביא", אשר "יזיד לדבר דבר בשמי", בשם אלוהים, יומת, על פי אזהרת התורה. שלישית, איך מבדילים בין נביא אמת לנביא שקר? גם לכך יש תשובה אלוהית מוחלטת: "אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דיברו ה' בזדון דיברו הנביא". כלומר, נביא אמת הוא מי שדבריו מתקיימים, ונביא שקר הוא מי שדבריו אינם מתקיימים. כל כך פשוט (להוציא את סיפור יונה, כמובן, כי התנ"ך תמיד חתרני, ושום דבר לא פשוט). 
 
לכן, גדולי הציונות, למשל, מהרצל עד ז'בוטינסקי, גם אם היו חילונים, היו נביאי אמת על פי דרכם החילונית, כי חזו נכון. כמוהם עיתונאי אמת לוהטים בימינו, אם צדקו. כמוהם גם המשוררים הגדולים, מאלתרמן עד יונה וולך. לעומת זאת, קשה לזהות השראת אמת כלשהי ברבנים האורתודוקסים. לכן אני מעריך שבית הספר לנבואה של הרב רפי פרץ יהיה פרודיה על סגנון תנ"כי כביכול.
 
בינתיים, הנכות הרוחנית המתמשכת שלנו בתחום זה יסודה במערכת החינוך הממלכתית שהרחיקה מאוד את רוב תלמידי ישראל מספר הספרים העולמי, בניגוד לשנות ראשית המדינה. הרי תלמיד ישראלי חילוני בעשרות השנים האחרונות לא יודע בדרך כלל להקריא פסוק תנ"כי אחד כפשוטו. וזו צריכה להיות משימתו הראשונה של הרב רפי פרץ בתחום זה: לא להקים בתי ספר לנביאים, אלא להביא את תלמידי ישראל החילונים למצב שבו הם מקריאים פסוק תנ"כי כפשוטו. זה הכל.