המשימות שמחכות: בשבוע הקרוב, אחרי שדגלי הקיטוב והשנאה יוסרו ויקופלו, בתקווה שלתקופה ארוכה, מדינת ישראל תתייצב בפני פרשת דרכים חשובה. לא משנה איזו ממשלה תקום כאן, האיומים והאתגרים הקשים שיונחו לפתחנו יחייבו התנהלות רצינית. כל מי שחי פה יודע היטב שאין כאן מקום למעידות וטעויות שעלולות לעלות ביוקר. מכאן שהממשלה שתקום תיאלץ לחשב מסלול בכובד ראש ובאחריות. אלו עשרת הדיברות שראוי שיהיו לנגד עיניהם של ראשיה בתחילת הדרך.
 
1. מציאת פתרון מיידי, ענייני וחד־משמעי לבעיית עזה וחמאס. כל שעה שהבעיה הזו נותרת ללא טיפול, הנזק למדינת ישראל ולאזרחיה מחריף.
 
2. טיפול דחוף בקופת המדינה ובגירעון הכלכלי המצטבר, תוך שינוי דפוסי התנהלות מוכרים בהחלטות על תקציבים, ומתן עדיפות לחלשים על כל הרבדים (נכים, חולים, פנסיונרים) ולפריפריה.
 

3. שיקום השסע בחברה הישראלית הקרועה, שמצבה החריף בשנים האחרונות, תחת הסיסמה: "כוחנו באחדותנו". במקביל, בחינה מחודשת של יחסינו עם הרשות הפלסטינית במגמה לשפרם על מנת לחזור לשולחן המשא ומתן.
 
4. מתן פתרון לבעיות מחירי הדיור מרקיעי השחקים, עם שאיפה מיידית לכך שלכל זוג ולכל אזרח בוגר בישראל תהיה קורת גג זמינה. 
 
5. בחינה מחודשת של מערכת החינוך תוך הסתכלות על העתיד הרחוק, כמו גם מתן פתרונות מיידיים להתרופפות המשמעת של תלמידי ישראל, לצד עידוד המצוינות והשוויון.
 
6. שיפור משמעותי של מערכת הבריאות, תוך שימת דגש על עיבוי סגל עובדי הרפואה, הציוד והמכשור הרפואי המתקדם בכל חלקי המדינה, לכל המגזרים, ובעיקר הרחבת בתי החולים והוספה משמעותית של מיטות אשפוז.
 
7. טיפול שורש בחקלאות הגוועת בעזרת ועדה שתבחן את תחלואי הענף, במגמה להחזיר עטרה ליושנה ולהשיב לחקלאות את מעמדה כאחד מעמודי התווך של הציונות והתחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל.
 
8. בחינה ובנייה מחודשת של המערך המשטרתי תוך יצירת שלוש זרועות עצמאיות שפועלות תחת גג אחד: משטרה ופיקוח מוניציפלי; משטרת תנועה ומערך משטרתי למאבק וטיפול בפשיעה על כל סוגיה, כולל פשיעת סייבר.
 
9. ביצוע שינוי באמצעות משרד הפנים במבנה הרשויות המקומיות בישראל לצורך שיפור מנגנון הפיקוח והביקורת על תפקוד הרשויות והעומדים בראשן, על ידי זה שכל הממונים על הביקורת והפיקוח ברשויות המקומיות יהיו כפופים למשרד מבקר המדינה.
 
10. בחינה מחודשת של מערך בתי המשפט בישראל באמצעות ועדת אד הוק של מומחים לנושא זה, שתתווה את תוכנית העבודה ומערך הסמכויות של בתי המשפט בישראל.