מ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן, העביר בימים האחרונים לראש אגף חקירות ומודיעין (אח"מ) ניצב גדי סיסו פנייה שהעביר יו"ר ועדת הבחירות לכנסת, השופט חנן מלצר לפיה בבדיקה שנערך ולאור ממצאים שהובאו לידיעתו התגלו ליקויים במספר קלפיות המצדיקים לטעמו חקירת משטרה. המכתב הופנה גם ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, על מנת שייבחן את החומרים שבפנייה ויאשר פתיחת חקירה בנושא. 
במקביל, ולאור קבלת הפנייה, החליט מ"מ המפכ"ל להעביר את הפנייה האמורה אל ראש אח"מ, ניצב סיסו על מנת שהאגף בראשותו ינהל בדיקה במטרה לבחון האם הליקויים שנחשפו בבדיקתה של ועדת הבחירות אכן מהווים עילה לחקירה פלילית. לאור העובדה ששולח הפנייה הינו שופט בכיר מכהן לא מן הנמנע שתפתח חקירה בקרוב. 
במשטרה אישרו את דבר קבלת הפנייה וציינו כי "מ" המפכ"ל העביר את הפנייה לבחינה ובדיקה של האגף לחקירות ומודיעין".