בתזמון מושלם התפרסם לאחרונה דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הפערים בין הפריפריה למרכז, ממש בזמן שהודיע משרד האוצר על ביטול המענקים לרופאים ולמתמחים העוברים לעבוד בשירותי הבריאות בפריפריה. אינני יודע אם טרחו פקידי האוצר לקרוא את הנתונים על מצב שירותי הבריאות בפריפריה קודם שפרסמו את ההחלטה, ואם קראו, האם טרדו הנתונים את מנוחתם.אז הנה הנתונים, ולו גם כחוכמה שלאחר מעשה. כמעט 20% מהנזקקים לשירותי רפואה בפריפריה ויתרו עליהם בגלל מצוקה כספית, לעומת 6% מהמטופלים במרכז. במרכז הארץ יש 2.9 מיטות אשפוז לכל אלף תושבים, פי שבעה מהיצע מיטות האשפוז בפריפריה – רק 0.4 מיטות לכל אלף. בעוד בבתי החולים במרכז הארץ יש 5.4 רופאים לכל אלף תושבים, בדרום ובצפון מספר הרופאים הוא פחות מחצי: 2.2 רופאים לאלף תושבים בצפון, 2.5 רופאים לאלף תושבים בדרום. גם מספר הרופאים המומחים מקרב הרופאים נמוך בפריפריה: 46% לעומת 64% במרכז הארץ. והתוצאה הלא מפתיעה: תוחלת החיים בבאר שבע היא 81 שנים וברמת גן - 85. ועוד לא דיברנו על ההמתנה לרופאים מומחים ולבדיקות.לפני כשמונה שנים החליטה הממשלה לאשר מענקים לרופאים בתחומים חיוניים ולמתמחים כדי להביא אותם לבתי החולים בצפון ובדרום. וזה עבד. רופאים ומתמחים רבים בחרו לעבוד בסורוקה ובמרכז הרפואי העמק, בזיו בצפת וביוספטל באילת במקום להתמחות בבתי החולים הנוחים במרכז. אלא שמאז אושרו המענקים, שבו פקידי האוצר וניסו לבטל אותם או לפחות לצמצם אותם. אחרי הכל, רופאים אינם מייצרים הכנסות ורק מכבידים על קופת המדינה. רופאים גם אינם טייקונים שאותם יש לעטוף בהטבות מפנקות. אפיזודה אחת ממחישה זאת היטב. היא קרתה לפני שנה. אז החליט האוצר שלא לשלם את המענקים ל־1,800 מתמחים שעברו לעבוד בבתי החולים בפריפריה מינואר עד ספטמבר, בנימוק שהמענקים אושרו רק בחודש אוגוסט.הודעת משרד האוצר על ביטול מוחלט של המענקים החל מינואר 2020 - הינה מקוממת. ראשי הרשויות בדרום ובצפון פועלים במלוא המרץ להעניק איכות חיים גבוהה לתושבים. ואכן, בתחומים רבים, איכות החיים ביישובים אלה גבוהה בהרבה מאשר ביישובי מרכז הארץ. חובתנו, כנבחרי הציבור, היא ליישב את כל חלקי הארץ ולמנוע את ההתרכזות במרכז. את זאת נעשה, בין היתר, באמצעות השוואת תנאי החיים של הפריפריה לאלה המקובלים במרכז. בלי זה, כל תוכניות הפיתוח והבנייה יישארו תלויות באוויר. ואם יש משהו נוסף המלמד על היחס המנוכר לפריפריה, זו העובדה שההחלטה על ביטול המענקים התקבלה על ידי פקידי האוצר. לא שר האוצר, לא משרד הבריאות - אף שאפשר לשער שגם לו יש נגיעה בנושא שירותי הבריאות – ואפילו לא על ידי מנכ”ל המשרד.אז נכון, הגירעון בתקציב המדינה העמיק ויש הכרח לצמצם אותו. את זאת תעשה הממשלה הבאה כאשר תורכב. אבל את החלטת האוצר לשלוח יד דווקא אל הפריפריה כדי לשאוב ממנה כסף לכיסוי הגירעון - אין לקבל. הכותב הוא ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל