בשנת 2017 כ-28.4 אלף תושבי ישראל עמדו לדין במשפטים פליליים מהם 7800 (27.6%) היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים במשרד העבודה והרווחה, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.שיעור הרשומים בקרב תושבי ישראל שעמדו לדין בשנה זו היה גבוה כמעט פי שניים משיעור הרשומים בקרב כלל אזרחי ישראל הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים.כליאה. צילום: אינג'אימג'כליאה. צילום: אינג'אימג'6900 מתושבי ישראל שעמדו לדין היו רשומים כבעלי נזקקות מוגדרת (241%). מבחינת קבוצות הגיל, בעת קבלת פסקת הדין שיעור הרשומים הגבוה ביותר בקרב תושבי ישראל העומדים לדין היה בגילאי 19-12 (43.5%). בפילוח לפי סוג העבירה החמורה ביותר ניתן לראות הבדלים משמעותיים בין גילאי 19-12 לבין גילאי 20.