בישראל חיים כ-177 אלף נוצרים, המהווים כ-2% מאוכלוסיית המדינה. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמה היום (שני) נתונים על האוכלוסייה הנוצרית בישראל לרגל חג המולד. בלמ"ס ציינו, כי בשנת 2018 גדלה האוכלוסייה הנוצרית ב-1.5%, לעומת 2.2% בשנה הקודמת.

77.5% מהנוצרים בישראל הם נוצרים ערבים והם מהווים 7.2% בלבד מאוכלוסיית הערבים בארץ. 22.5% מהאוכלוסייה הנוצרית בישראל הם נוצרים שאינם ערבים, כאשר מרביתם עלו לישראל עם בני משפחות יהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ) מאז שנות ה-90'. רוב הנוצרים (70.6%) מתגוררים במחוז הצפון.41.3% מהנוצרים שאינם ערבים מתגוררים במחוזות תל אביב והמרכז, לעומת 33.6% במחוזות הצפון וחיפה.

היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר היו אשתקד נצרת – 21.9 אלף נפש, חיפה – 16.1 אלף, ירושלים – 12.7 אלף ושפרעם – 10.3 אלף.
הרכב הגילאים של כלל האוכלוסייה הנוצרית שונה מזה של האוכלוסייה היהודית ושל האוכלוסייה המוסלמית. שיעור הצעירים בגילאי 19-0 עמד על 26.9%, נמוך מזה של האוכלוסייה היהודית – 34.8% ונמוך עוד יותר מזה של האוכלוסייה המוסלמית – 41.5%. שיעור בני 65 ומעלה בקרב כלל הנוצרים עמד על 11.8%, לעומת 13.8% בקרב היהודים ו-4.2% בקרב המוסלמים.

עוד עולה מהנתונים, כי 855 זוגות נוצרים נישאו בישראל בשנת 2017. הגיל הממוצע בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים היה 30.1 שנים ושל הכלות הנוצריות – 26 שנים. בשנת 2018 נולדו 2,721 ילדים לנשים נוצריות, מהם כ-76% לנשים נוצריות ערביות (2,067 יילודים). מספר הילדים הממוצע עד גיל 17 במשפחות הנוצריות עם ילדים עד גיל זה עמד על 1.87 בממוצע. מהפילוח עולה, כי במשפחות הנוצריות מספר הילדים היה 1.96. בלמ"ס ציינו, כי הנתונים נמוכים לעומת המשפחות היהודיות – 2.37 ילדים בממוצע עד גיל 17 ולמשפחות המוסלמיות – 2.77 ילדים בממוצע.74.4% מהסטודנטים הנוצרים שלמדו לקראת תואר שני היו נשים, לעומת 63.1% מכלל הסטודנטים שלמדו לקראת תואר זה. לתואר השלישי השיעורים עמדו על 62.8% ו-53.2% בהתאמה. מתוך כלל הסטודנטים לתואר רשון הייצוג הגבוה ביותר של הסטודנטים הנוצרים היה במקצועות – מערכות מידע ניהוליות (15.3%), מוזיקולוגיה (13.7%) והנדסת תחבורה ותעבורה (10.9%). בהשוואה לסטודנטים הערבים-מוסלמים, שיעור הסטודנטים הנוצרים-ערבים שלמדו חינוך והכשרה להוראה היה נמוך יותר, אבל לעומת זאת, שיעור אלה שלמדו הנדסה ואדריכלות, משפטים ורפואה היה גבוה יותר. 

שיעור התלמידים הגבוה ביותר שקיבלו תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות היה בקרב הערבים הנוצרים – 70.9%, בדומה לשיעור בקרב תלמידי החינוך העברי (70.6%) וגבוה מהשיעור בקרב הדרוזים (63.7%) והמוסלמים (45.2%).

עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2018 היו בישראל כ-69 אלף משקי בית שבראשם עמד נוצרי והם היוו 2.7% מכלל משקי הבית בישראל. מתוכם כ-40 אלף משקי בית היו של נוצרים ערבים. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נוצרים בגיל 15 ומעלה עמד על 70% - 74.2% בקרב גברים ו-66.4% בקרב נשים. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב היהודים היה נמוך יותר – 67.8%. עם זאת, שיעור התעסוקה בקרב נוצרים ערבים היה נמוך יותר לעומת היהודים – 58.7% ו-65.2% בהתאמה. צפיפות הדיור במשקי בית נוצריים היתה 0.93 נפשות לחדר בממוצע, לעומת 0.80 במשקי הבית היהודים.