בשנת 2018 חל גידול במספר פניות הנשים לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה של משרד העבודה והרווחה ועמד על 68% מכלל הפניות. כך עולה מהדוח השנתי של הנציבות. 31% מפניות הנשים היו בגין אפליה במקומות עבודה בשל הריון, 10% בגין אפליה על רקע מין או מגדר ו־8% בגין אפליה על רקע הורות. פניות הגברים התאפיינו בעיקר בתלונות על  אפליה על רקע גיל (18%), לאום (11%), ושירות מילואים (7.2%). 
 
מאז הקמתה, ב־2008, התקבלו בנציבות 7,639 פניות – יותר מ־750 בשנה. בעשור האחרון כ־30% מהפניות היו בגין אפליה על רקע הריון. עם זאת, משנת 2014 הסתמנה ירידה בשיעור של פניות אלו. מאז 2016 הסתמנה מגמה של עלייה בפניות בגין אפליה על רקע הורות. משנת 2009 ועד 2017 הסתמנה מגמת עלייה בחלקן של הפניות בגין אפליה על רקע הטרדה מינית, שנבלמה מעט בשנה הקודמת.
 
בחמש השנים האחרונות שנבדקו (2014־2018) חלה עלייה במספר הפונים הערבים לנציבות. בעשור החולף הסתמנה מגמת עלייה בפניות בגין אפליה על רקע לאום. 
 

מאז 2016 חלה עלייה גם בשיעור הפניות בגין אפליה בעבודה על רקע מוצא, ובשנה הקודמת נרשמה עלייה גם במספר התלונות על אפליה על רקע גיל.
לנציבות ישנה סמכות לאכוף את החלת החוק בכל מקרה של הפרה על רקע: מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, הורות, גיל, דת, לאום ועוד. הנציבות פועלת להגביר ולהעמיק את האכיפה על חקיקת השוויון ומעודדת גיוון והכלה בשוק העבודה.
 
עו"ד מרים כבהא, הנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה, אומרת: "נתוני הדוח מצביעים על כך שהפעילות הענפה של הנציבות בעשור האחרון, הן בתחום המשפטי והן בתחום ההסברתי, נותנת את אותותיה ותורמת להעלאת המודעות בקרב קבוצות האוכלוסיות המופלות בשוק העבודה. העלייה בשיעור הפניות לנציבות מקרב נשים, ערבים ויוצאי אתיופיה, מבטאת את האמון שניתן בנציבות, ומחייבת אותנו לפעול למימוש זכויותיהם של הפונים והפונות, כדי להבטיח שוויון הזדמנויות ושוק עבודה פתוח ומכיל לכולם".