בית המשפט העליון קיבל היום (רביעי) באופן חלקי את ערעורם של יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך ועופר גולן, שמבקשים למנוע מהמשטרה לערוך חיפוש במכשיריהם הניידים. ההחלטה הייתה לבצע צווי חיפוש במכשירי הטלפון הניידים של ארבעה חשודים במעורבות בביצוע עבירת הטרדה כלפי עד המדינה במסגרת פרשת 4000, שלמה פילבר, באמצעות כריזה מחוץ לביתו במהלך מערכת הבחירות האחרונה.שופט ביהמ"ש העליון, השופט יוסף אלרון, קבע כי התיק יוחזר לבית משפט השלום בתל אביב-יפו לבחינת השאלה אם צווי החיפוש המבוקשים מבוססים על מידע שהושג מחיפוש שבוצע שלא כדין במכשירי הטלפון הניידים וכי אם יימצא שהמידע שעל בסיסו התבקשו הצווים הושג מחיפוש קודם שבוצע שלא כדין במכשיריהם, צווי החיפוש יבוטלו. "המטרה לא מקדשת את האמצעים", אמר השופט אלרון.במסגרת החלטה זו, קבע השופט אלרון כי "במקרים שבהם לבקשה למתן צו חיפוש במכשיר טלפון נייד קדם חיפוש שבוצע שלא כדין, יש לבחון בשלב ראשון כי הצו המבוקש מבוסס על מידע שהושג מחיפוש שבוצע שלא כדין במכשיר. אם התשובה לשאלה זו חיובית, יש להמשיך ולבחון בשלב שני האם קיימים שיקולים מיוחדים המצדיקים את מתן צו החיפוש חרף הפגיעה החמורה בפרטיותיהם של אוריך וגולן".עוד הוסיף להחלטתו השופט אלרון כי "על רשויות החקירה להקפיד הקפד היטב על הוראות החוק ונהלי החקירה, ולהוות דוגמה לכל אזרח להתנהגות נאותה.  אין להשלים עם כך שדווקא רשויות החקירה פועלות בניגוד לדין במסגרת מאמציהן למיגור הפשיעה. כמו כן, על בתי המשפט מוטלת החובה לדקדק בזכויותיהם של נחקרים ולהבטיח כי בקשות המונחות בפניהם, אשר עלולות לפגוע בזכויותיהם של נחקרים מעבר לנדרש, אינן נענות כלאחר יד".את יועצי רה״מ מייצגים עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין ממשרד חדד, רוט, שנהר ושות'.