מספר המועסקים במשק עלה בשנת 2019 בכ-1.4%, כך עולה מתחזית אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס בניכוי עונתיות. כאמור מדובר בגידול של 51.5 אלף מקומות עבודה, בהשוואה לשנת 2018. סך המועסקים במשק בשנת 2018 יסתכם ב- 3.85 מיליון. 
כלכלני האיגוד הסבירו כי העלייה במספר המועסקים במשק נובעת בעיקרה מענפי השירותים המקצועיים, מדעים וטכניים; ענפי הבינוי; ענף המידע ותקשורת; וענפי  הבריאות, רווחה וסעד. עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בירך על השינוי החיובי במבנה התעסוקה במשק והסביר כי "גידול מהיר יותר של מספר המועסקים במגזר העסקי לעומת קצב גידול נמוך יותר במגזר הציבורי. יחד עם זאת, מדאיגה הירידה במספר המועסקים במגזר התעשייה ובענפי המסר".
בהמשך דבריו התייחס לירידה של כ-2,900 מועסקים בענפי המסחר, לאחר שבתקופה האחרונה נסגרו מספר רשתות קמעונאיות ואלו שלא נסגרו צמצמו פעילות. לדברי לין, זוהי סנונית ראשונה. "אם שר האוצר ושר הכלכלה לא יתעשתו ויבטלו את האפליה החמורה נגד הקמעונאים והיצרנים לשוק המקומי, לעומת הייבוא האישי מספקים זרים בחו"ל, אנו נחזה בירידה נוספת במספר המועסקים בענפי המסחר בשנה הבאה", הסביר. 

כמו כן, חלוקה של המשק לפי מגזר עסקי וציבורי מעלה שהמגזר הציבורי גדל ב-1.3% ל-1.32 מיליון מעסיקים בשנת 2019. במגזר המסחר והשירותים, צפויה תוספת של 40,500 מועסקים שהם גידול של 2.3% לעומת 2018 ובסיכום כ- 1.84 מיליון מועסקים.