בצה"ל החליטו להתקדם לשלב הבא בבחינת שילוב נשים בטנקים במערך הגנת הגבולות, כך הודיע הבוקר (ראשון) דובר צה״ל, תא"ל הדי זילברמן, שהדגיש כי "בכל מקום שבו אפשר לשלב נשים - הן תשולבנה". לדבריו, "נשפוט לפי האפקטיביות המבצעית, שוויון ההזדמנויות ובריאות הנשים". 

דובר צה"ל אמר לכתבים צבאיים כי "לפני שהולכים לאירוע הספציפי חשוב להגיד בקומת המאקרו שהתרומה של הנשים במהלך היא אדירה בכל החתכים, השילוב מתבקש, עשינו הרבה ויש עוד מה לעשות. כידוע, קיימנו פיילוט ב-2018, ובזמן האחרון הייתה סדרת דיונים שהוביל הרמטכ"ל, בהם השתתפו רוב חברי המטה הכללי וגורמים מחיל השריון, כולל הקשנ"ר הקודם והנוכחי וכן קרפ"ר והיוהל"ם. את הדיונים האלה עשינו כדי לבחון יכולת שילוב נשים בטנקים".

זילברמן הסביר כי "עשינו בירור לעומק של הישגים מהפיילוט, וחתכנו כל קריטריון אפשרי בסדרה ארוכה של דיונים. לאחר מכן, ניתחנו תובנות מהפיילוט, תוך התמקדות בנתונים רפואיים, ממוצעים ביחס ללוחמות אחרות בצבא ול-15 הנשים שהשתתפו בפיילוט, וגיבשנו תובנות שיש לנו ממערכים אחרים של נשים לוחמות. אחרי שצללנו לעומק, הרמטכ"ל סיכם שלושה דברים. ראשית, הפיילוט הצביע על פוטנציאל ממשי לשילוב נשים בטנקים. כמו כן, למדנו מהפיילוט על פערים מסוימים בהקשר לכשירויות הנדרשות ואיך לגשר עליהם, ושלישית, כדי לקבל החלטה ארוכת שנים, נכון להתקדם לשלב הבא של הבחינה בשילוב נשים בטנקים".

נקודות נוספות שאליהן התייחסו בצה"ל, לדבריו, "הסמכנו שני שליש מהבנות שהתחילו את הפיילוט, ומתוך אלה שהוסמכו יצאו ארבע נשים לקורס מט"קים וסיימו". בנושא הפערים הוא ציין כי "התחלנו עם 15 נשים, מדגם לא גדול מתוכו סיימנו עם שני שליש. היו נשים מצטיינות ופחות כמו בכל התפלגות. הנקודה השנייה היא נקודת הערכה שעשינו לפיילוט מעבר למתוכנן. עשינו זאת כדי להוכיח שהנשים יכולות לתפוס קו מבצעי".

לוחמות. פרק הזמן המבצעי יורחב. צילום: הדס פרוש, פלאש 90לוחמות. פרק הזמן המבצעי יורחב. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

"סוגיה שלישית", הוסיף דובר צה"ל, "היא פערים מקצועיים במהלך ההכשרה. בתרגולות כמו טעינת פגזים ופריסת זחל היו פערים שנבעו בעיקרם מהיכולת של הנשים להרים משאות כבדים. העניין הרביעי הוא הדימוי של המציאות המבצעית. היינו ארבעה חודשים בפעילות מבצעית עם הנשים ולא הצלחנו ללמוד באופן מיטבי בגלל קוצר הזמן נושאים אחרים".

בהתייחס לשלב הבא הבהיר זילברמן כי הרמטכ"ל קבע שישה עקרונות:
1. מיון: נקבעו תנאי סף של גובה ומשקל שנלמדו מהפיילוט הקודם.
2. הוחלט להרחיב את היקף הלוחמות לסדר גודל של פי שניים לפחות מהפיילוט הקודם, וכן הרחבת פרק הזמן המבצעי.
3. ההכשרה תהיה מותאמת לנשים בהיבטי רפואה תזונה ואימון גופני.
4. הטנקים יהיו מגדריים.
5. ההכשרה תבוצע בשיזפון, הפעילות המבצעית תהיה תחת הגנת הגבולות באוגדה 80.
6. הכוונה היא להאיץ את התכנון בנושא ולהתחיל את העבודה בשנה הנוכחית.

את דבריו הוא חתם באומרו כי "נתכנס במהלך השבוע עם משרד המשפטים כדי לקבל את עמדת המדינה, ונמשיך עם העקרונות שהצגתי בקו. את העניין ננהל בין המדינה לבג"ץ על בסיס רוח הדברים".