לעיתים רבות יורשים בארץ ובחו"ל נתקלים בקשיים ביחס לצוואות או לירושות של מורישים/ מנוחים שנפטרו, כאשר הם אינם יודעים מהו הדין שחל על הנכסים ותוך כך אינם יודעים כיצד עליהם לפעול ולמי לפנות.

ניקח לדוגמא אדם שהיה אזרח ארצות הברית וגר כל חייו במדינת קליפורניה שבארה"ב ולא החזיק באזרחות ישראלית. כאשר אדם זה נפטר והותיר נכסים, שחלקם במדינת ישראל, מה יעלה בגורלם של נכסיו בישראל ומי יירש אותם?

לפניה ישירה אל עורך הדין אחיאל הלוי לחץ/י כאן.

חוק הירושה במדינת ישראל נקבע לפי מרכז חייו של המוריש
בית המשפט הישראלי מוסמך לדון בירושתו של כל מוריש שמקום מושבו ביום מותו היה בישראל או שהיו לו נכסים במדינת ישראל. נכסיו של מוריש ישראלי בחו"ל עוברים בירושה לפי החוקים של אותו מקום בו הם נמצאים. אם הנכסים נמצאים בחו"ל בלבד, יחול על ירושתם אותו דין. לגבי נכסים בחו"ל של תושב ישראלי החוק הקובע לגביהם הוא החוק של אותה מדינה בו נמצא הנכס.

צוואות של מורישים בחו"ל - שאלות ותשובות
לפי איזה דין מקבלים צוואה של תושב חו"ל? הכשרות לצוות נקבעת בהתאם לדין מושבו של המצווה בשעת עשיית הצוואה.

לפי איזה דין נקבעת חוקיות הצוואה? לפי דין האזרחות של המצווה בשעת עשיית הצוואה או בשעת המוות של המוריש. במקרה שבו הצוואה נוגעת למקרקעין, החוק הקובע יהיה גם לפי דין מקומם של המקרקעין.

איזה דין חל על הצוואה? לפי הדין בישראל / לפי דין מקום עשיית הצוואה / לפי דין מקום מושבו או מקום מגוריו הרגיל של המוריש.

במדינת ישראל ענייני ירושה וצוואה נקבעים באופן הבא בתמצית: לפי חוק הירושה - כאשר אדם נפטר, היורשים על פי הדין הישראלי הם מי שהיה במות המוריש בן-זוגו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם.

חוק הירושה קובע כי חלוקת הירושה תיעשה באופן הבא:


בהתאם לחוק הישראלי צוואות מתחלקות לארבעה סוגים עיקריים:
1. צוואה בכתב-יד
2. צוואה בעדים
3. צוואה בפני רשות כמו גם נוטריון
4. צוואה בעל פה - שכיב-מרע "העומד למות".
צוואה וירושה על פי הדין בחו"ל - כל מדינה בהתאם לחוקיה שלה קובעת את כשרות הצוואה ואת זהות היורשים כאשר אין צוואה.

מה היא Trust fund / Trusty/ קרן נאמנות בצוואה הנהוגה בארה"ב?
בצוואות רבות שנעשות במדינות ארה"ב, מופיעה תוספת של קרן נאמנויות Trust fund או Trusty, השולטת על נכסי המוריש. עיקר מטרת הצוואה בתוספת קרן הנאמנות הינה הנחיות ל- trust fund  (קרן הנאמנות) של נכסי המוריש היא להוות פתרון לחיוב במיסים ובמס עזבון וירושה כפי שמתחייב בארה"ב.

קרן הנאמנויות בצוואה הנערכת במדינות בארה"ב משמשות גם בני זוג כדי לפצל את הבעלות על הבית המשפחתי אם הם חפצים בכך. במקום להשאיר את חלקם אחד לשני, בני הזוג יכולים להשאיר את חלקם לקרן הנאמנות ובכך לצמצם את החיוב העתידי במס של היורשים.

קרן נאמנות נחשבת לישות נפרדת ולכן אינה חייבת בתשלום במס עיזבון, על הנכסים המוחזקים תחת המסגרת הזאת. החיסרון העיקרי בקרן נאמנות כרוך בוויתור על הבעלות בנכסים לטובת הקרן, בתשלום עלויות ההקמה שלה, ובחיוב להגיש דיווחי מס שוטפים ביחס אליה.

עו"ד אחיאל הלוי. באדיבות: משרד עו"ד אחיאל הלוי.עו"ד אחיאל הלוי. באדיבות: משרד עו"ד אחיאל הלוי.

בישראל לא ניתן לקבל זכויות בירושה ללא רישום הזכויות כחוק
לסיכום, כאשר למוריש היה נכס במדינת ישראל והוא איננו תושב מדינת ישראל וישנה צוואה לפי חוקי חו"ל כמו מדינות של ארצות הברית, אזי החוק הקובע הוא לפי דיני ארה"ב - מקום הימצאו של נכס המקרקעין ולכן חוק הירושה בישראל חל על ירושת הנכס.

לא ניתן למכור או לקבל זכויות או כספים במדינת ישראל ללא רישום של זכויות הירושה של היורש על פי חוק הירושה או לפי צוואה.

בכדי לרשת נכס בישראל ע"י תושב ארה"ב, יש לפנות לעו"ד ישראלי הבקיא בחוק הישראלי לירושה ומעורה בחוקים של מדינות ארה"ב. סיוע משפטי מקצועי נחוץ במקרה זה כדי לקבל אישור לירושה או לצוואה של מוריש מארה"ב, גם במקרה של ניהול צוואה על ידי Trusty (קרן נאמנות).

עו"ד אחיאל הלוי עוסק בדיני ירושה, מקרקעין ומשפט מסחרי ופועל בשיתוף פעולה עם עורכי דין במדינות ארה"ב. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לדיני ירושה LawGuide.