בעקבות חשיפה התכנית "עובדה", לפיה סוכן מיוחד של אמ"ן הופעל כדי להשיג טחינה לקצין מודיעין ראשי, החליט ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, לקבל את המלצות ראש אמ״ן, אלוף תמיר הימן, אשר החליט על שורה של צעדים פיקודיים חמורים נגד מספר קצינים ביחידה מסווגת. בצה"ל הוחלט להדיח מתפקידו קצין ביחידה בדרגת סא"ל, וינקטו פעולות לשחררו מצה״ל, זאת בגין כך שיזם את הבאת קופסאות הטחינה בשני האירועים כמתנה לקצין בכיר. בנוסף כשל הקצין במסירת מידע חלקי ומטעה בעת בדיקת האירועים.
 
השבוע הוצגו לרמטכ"ל כוכבי ממצאי בדיקה שערך קצין בודק בדרגת תת-אלוף, אשר מונה על-ידי ראש אגף המודיעין, לבדיקת חשדות בדבר ביצוע פעולות מבצעיות שלא לצרכים מבצעיים. במסגרת הבדיקה נמצא כי בשני מקרים בוצעה פעילות מבצעית, באמצעות סוכן, להבאת קופסאות טחינה משטחי איו״ש שלא לצרכים מבצעיים. יודגש שמקבל הקופסאות לא ידע כי בוצעה פעילות מבצעית שיועדה לצורך כך.
 
הרמטכ"ל קבע כי הוא רואה את האירועים בחומרה רבה, והם מהווים הפרה בוטה של הקוד הערכי והמקצועי בצה״ל. הרמטכ״ל הדגיש כי לפעילות המבצעית, שהיא ליבת העיסוק של צה"ל, יש להתייחס בחרדת קודש, ולבצעה אך ורק לשם תכלית ביטחונית הכרחית.
 
במהלך הבדיקה נחשפו פערים במערכת האישורים והבקרה ביחידה. עוד הסתבר שקצין בדרגת סא״ל שיזם את הפעילות בניגוד לפקודות, לא מסר את כל האמת במהלך הבדיקה. מסיבות אלו הוחלט להדיחו מתפקידו ולנקוט פעולות לשחררו מצה״ל.
 
כוכבי הדגיש כי דיווח אמת ויושרה הם יסוד מוסד בצה״ל וערכים בסיסים המצופים מכל חייל ומכל מפקד. כל סטייה מערכי היסוד תזכה לתגובה חריפה ונוקבת.
 
ראש אמ"ן הדגיש שהפעילות המבצעית באמ"ן הינה במוקד העשייה המודיעינית ויש להקפיד בכללים המחייבים לגביה, קלה כחמורה. כן הוסיף ראש אמ"ן כי חל איסור על שימוש במשאבים מבצעיים, לתכלית שאינה ראויה.

צעדים פיקודיים יינקטו נגד קצינים נוספים

בצה"ל הוחלט להדיח מתפקידו קצין נוסף ביחידה בדרגת סא"ל, וינקטו פעולות לשחררו מצה״ל, זאת בגין כך שיזם את הבאת קופסאות הטחינה בשני האירועים כמתנה לקצין בכיר. בנוסף כשל הקצין במסירת מידע חלקי ומטעה בעת בדיקת האירועים.
 
קצין נוסף ביחידה בדרגת סא"ל, נשפט בדין משמעתי בגין עבירה של חריגה מסמכות ונדון לעונש מחבוש בפועל של 28 ימים, זאת בגין כך שהורה על הפעילות המבצעית, אף שידע כי אינה לצרכים מבצעיים של היחידה.
 
קצין המודיעין הראשי ננזף פיקודית כיוון שקיבל את קופסאות הטחינה, אך לא בדק כיצד הובאו אליו ולא נקט צעדים למניעת פעולות מעין אלה. יצוין כי קמנ"ר לא הנחה על הפעולות ולא יזם אותן, ולא ידע שהתקיימה פעילות מבצעית ייעודית למטרה זו. יתרה מכך, הקצין שילם עבורן.
 
מפקד היחידה בדרגת אל"ם, ננזף פיקודית בגין אחריותו הפיקודית לאירועים, הגם שלא היה מעורב בהם ישירות. קצין נוסף ביחידה בדרגת רס"ן, ננזף פיקודית בגין כך שהיה שותף להוצאת הפעילות המבצעית, תוך שהתרשל בבירור תכליתה והצורך בה. 
 
מצה"ל נמסר כי "מדובר באירוע חמור וחריג, אך מנגד אין הוא מעיד על איכות היחידה, אשר מבצעת באופן קבוע פעולות מורכבות ביותר בהצלחה רבה, זוכה לשבחים רבים ובמהלך השנים האחרונות זכתה במספר צל״שים".