ישנן סיבות רבות ומגוונות שבגינן אדם נקלע לחובות. לא נעמוד עליהן בכתבה שלפניכם. הליך פשיטת הרגל ו/או חדלות הפירעון הוא הליך המיועד להסדיר את חובותיו של החייב ולהוציא אותו במהירות המרבית לחיים חדשים, עם הפטר מחובותיו הישנים.

הליך פשיטת רגל, למי הוא מיועד?
הליך חדלות הפירעון מיועד לחייב שחובותיו הקיימים ו/או העתידיים לגופים כמו בנקים, חברות אשראי, עסקים פרטיים, רשויות וכ"ו, גבוהים מיכולת הפירעון המעשית שלו.

בפניה להליך של חדלות פירעון החייב כבר יודע והגיע למסקנה ברורה שאין ביכולתו להחזיר את חובותיו בטווח הנראה לעין. אלו יכולים להיות חובות טרום הליך משפטי או הוצאה לפועל או חובות שביחס אליהם כבר נפתח הליך הוצאה לפועל.

לפני פתיחה בהליך של פשיטת רגל מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום חדלות הפירעון, שכן הוא בעל מיומנות לשמור על החייב מפני נושים, ומפני הליכים מבצעיים כמו עיקולים.

לפניה ישירה אל משרד עורכי הדין סרוסי-מארון ושות' לחץ/י כאן

עורך הדין הוא בעל היכולת והניסיון הנדרשים כדי להביא להסדר החוב האיכותי ביותר עבור החייב. חשוב לדעת כי ב-15.9.19 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון החדש וכאן נסביר צעד אחר צעד מהם שלבי ההליך בהתאם לחוק החדש.

השלבים בהליך פשיטת הרגל בהתאם לחוק החדש
ראשית חשוב לציין כי בטרם פתיחת ההליך יידרש החייב לאסוף נתונים בגין חובותיו, ולצרף את כל המסמכים הכלכליים הנוגעים אליו ואל האנשים שגרים עימו (הורים, בני זוג וילדים מעל גיל 18) באותו משק בית בטרם פתיחת ההליך.

כמו כן, על החייב יהיה להציג יתרת חשבונות בנק, תלושי שכר או דו"ח מרואה חשבון, דו"ח פנסיה, דיווח החזקה במקרקעין ודו"ח בגין קצבאות להן הוא ובני ביתו זכאים מהביטוח הלאומי. החייב נדרש גם לפרט את תשלומיו השוטפים כולל: מים, ארנונה, חשמל, שכ״ד וכד׳.

עורך הדין גיא סרוסי (צילום: אביעד פוקס)עורך הדין גיא סרוסי (צילום: אביעד פוקס)

בנוסף, החייב יחתום על תצהיר שבו הוא נדרש לפרט את הסתבכותו הכללית ולתאר כיצד נוצרו החובות אשר בגינן הוא מבקש לפתוח בהליך חדלות הפירעון. נוסף על כך החייב יידרש לחתום על טופס ויתור סודיות ולמלא שאלון. פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך של 1,600 שקלים לבית המשפט.

לאחר קבלת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים, ימונה לחייב נאמן על חובותיו מטעם בית המשפט. במהלך תקופה זו נאסר על החייב לפרוע את חובותיו, אלא בהתאם להוראות החוק, וכן חלות עליו הגבלות שונות שמטרתן מניעת הגדלת החוב. בסיום התקופה, הממונה ימליץ על תכנית לפירעון החובות ובית המשפט יקיים דיון בהצעתו שבסיומו ייתן צו לשיקום כלכלי.

המגבלות שחלות על חייב בהליך של פשיטת רגל
ההליך טומן בחובו מגבלות שלרוב אינן פשוטות כמו עיכוב יציאה מהארץ, ניהול חשבון בנק ביתרת זכות בלבד, כרטיס אשראי בזכות, איסור החזקה בפנקס שיקים ואיסור על בעלות בחברה.

במסגרת ההליך החדש ייתן החייב דיווח דו חודשי לממונה בגין הכנסותיו והוצאותיו. הדו״ח יכלול בתוכו את הכנסותיו והוצאותיו של החייב ובני ביתו, ויפרט היטב כל הוצאה והכנסה של החייב לגבי החודשים הרלבנטיים בדו״ח. הממונה יזמין את החייב לחקירה על תצהירו אשר לפיה יקבע את גובה ההחזר החודשי של החייב עד לקבלת צו שיקום כלכלי.

בהתאם לחוק החדש, בסיום ההליך שצפוי להימשך כשנה בלבד, יקבל החייב צו לשיקום כלכלי שבמסגרתו ימומשו נכסיו או ינוהלו לשם פירעון חובותיו לנושים. במקביל, החייב יידרש לשלם תשלומים תקופתיים מהכנסתו השוטפת לצורך השבת החובות. במצב שבו החייב הוא חסר נכסים והכנסתו מספיקה אך ורק לצרכיו החיוניים, ייתכן ויינתן לו צו הפטר לאלתר.

השלב האחרון בתהליך – קבלת צו הפטר
לאחר קבלת צו השיקום הכלכלי ופירעון החובות בהתאם להסדר בהליך חדלות הפירעון, יקבל החייב הפטר ויפתח דף חדש לחיים נטולי חובות. את צו ההפטר החייב יכול לקבל יחד עם צו השיקום הכלכלי, בהתאם להסדר שאליו יגיע עם הנאמן או בסיום פירעון הסדר החוב. לדוגמה: חייב שנקבע לגביו שעם צו השיקום הכלכלי ישלם לקופה 30 אלף שקלים במזומן כדי לקבל הפטר חלוט בגין חובותיו, יוכל לקבל הפטר כבר עם מתן צו השיקום הכלכלי.

לעומתו, חייב שנקבע לגביו שישלם ב-30 תשלומים שווים לקופה בגין חובותיו, עקב מצבו הכלכלי, יקבל את צו ההפטר עם פירעון התשלום האחרון.

משרד עורכי הדין סרוסי מארון ושות' עוסק בהוצאה לפועל ופשיטת רגל, משפט מסחרי, נזקי גוף ורשלנות רפואית. המשרד מטפל במאות מקרים שבהם אנו מסייעים לחייבים בגיבוש הסדר חוב וליווי בהליך חדלות הפירעון, עד לקבלת צו ההפטר המיוחל והתחלת חיים חדשים ונקיים מחובות. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין להוצאה לפועל LawGuide.