יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט ניל הנדל, דחה היום (שישי) עתירה של ח"כ משה ארבל מש"ס שביקש למנוע פרסום סקרים הערב, לאחר כניסת השבת. את התשובה של הנדל לח"כ ארבל העביר עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת

על פי החלטת השופט הנדל המשמש כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, נפלה בפרשנותו של ח"כ ארבל טעות בכל הנוגע ללוח הזמנים אותו הגדירו המחוקקים בדבר דרכי תעמולה וגם יושבי ראש הקודמים של ועדות הבחירות. כאשר מדובר על הפסקת תעמולה ביום השישי, מדובר על קיומה עד חצות הליל ולא עד כניסת השבת כמקובל ללוח כניסת השבת.

"אין מחלוקת על חשיבותה של השבת בישראל" כותב הנדל, אך הוסיף: "עם זאת, ההגדרה של "יום" היא "תקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו". חוק דרכי תעמולה מתייחס אל יום שישי, דהיינו היום המסתיים בחצות הלילה. במצבים שבהם המחוקק רצה להציב קו גבול עם כניסת השבת, עשה זאת מפורשות". 

הנדל אף טוען כאמור כי גם במערכות בחירות קודמות קיבלה פרשנות זו של עד חצות הליל חיזוק בתקדימי העבר: "האמור עולה גם מתקדימי העבר. כך פירשו את חוק דרכי תעמולה גם יושבי ראש ועדת הבחירות לכנסת ה-19, ה-20, ה-21 וה-22".

"נראה כי הדרך להגיע למצב המתואר בפנייתך היא שינוי בידי המחוקק", נחתם מכתב התשובה של לבנה על פי דברי הנדל.