פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הודיעה היום (ראשון) לחשודים חנוך צחר, ליטל מרמוש, אריאל בבגנוב, אילן דונסקי, רונן גינזבורג ולחברת דניה סיבוס, משרד מילר, שנבל צחר ושות', משרד ירון שמעוני שחם מהנדסים ויועצים בע"מ וחברת קידן ניהול ותכנון הנדסי בע"מ ולבאי כוחם, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע בגין גרימת מותם ברשלנות של אולג מישאלוב, אולג יעקובוב, רוסלן איסקוב, איעד מערוף, דאובשה מוחמד ודניס דיאנצו ובגרימת חבלה ברשלנות ל-23 עובדים בקריסת החניון ברחוב הברזל ברמת החייל ב-2016..

חנוך צחר הינו אחד השותפים במשרד מילר, שנבל צחר ושות' המתמחה בתכנון קונסטרוקציה של מבנים. ליטל מרמוש הינה מהנדסת שהועסקה במשרדו. אריאל בבגנוב הועסק כמהנדס בכיר במשרד ירון שמעוני שחם מהנדסים ויועצים בע"מ והיה אמון על הבטחת האיכות של חניון הברזל, מטעמה. אילן דונסקי, מנהל פרויקט חניון הברזל, הינו אדריכל בכיר שהועסק בחברת קידן. רונן גינזבורג, מהנדס אזרחי במקצוע, הוא המנהל הכללי של חברת דניה סיבוס.

חברת אחוזת החוף, אשר בבעלות עיריית תל אביב חתמה בשנת 2008 על חוזה עם משרד שחם ובהתאם לחוזה ערך המשרד תכנון מקדמי להקמת חניונים תת קרקעיים ברחוב הברזל בתל אביב. משרד שחם התחייב לקיים הבטחת איכות על תכנון החניון ולוודא התאמתו למפרט המכרז ולתקן הבניה הישראלי. המהנדס בבגנוב היה אמון על הבטחת האיכות מטעם המשרד. אחוזת החוף התקשרה גם עם חברת קידן. דונסקי ניהל את פרויקט החניון מטעמה של החברה. תפקידו כלל פיקוח והבטחת איכות, תוך תיאום והנחיה של כלל הגורמים המקצועיים בפרויקט.

בשנת 2012 זכתה חברת אפריקה ישראל במכרז, לתכנון והקמה של חניון הברזל. אפריקה ישראל התקשרה בחוזה עם חברת דניה סיבוס ובו הוסכם כי דניה סיבוס הינה האחראית הבלעדית לתכנון ולביצוע של פרויקט חניון הברזל. דניה סיבוס התקשרה עם משרד צחר לתכנון הקונסטרוקציה של חניון הברזל ופיקוח עליון.

ביום 5.9.16, במהלך השלמת עבודת הבניה של חניון הברזל, כשלושה שבועות לפני תאריך היעד לפתיחת החניון לציבור, התמוטטה תקרת החניון. התמוטטות התקרה התרחשה בעומס של כשליש מהעומס שבו התקרה הייתה צריכה לעמוד על פי התקן. כתוצאה מכך נהרגו ששת המנוחים שעבדו בחניון ונפצעו עשרים ושלושה עובדים.

על פי כתב החשדות, שרשרת המחדלים והמעשים המצטברים שביצעו החשודים, כל אחד לפי חלקו ותוך הפרת חובות קונקרטיות מתוקף תפקידם בפרויקט גרמו להתמוטטות תקרת החניון. החשודים היו אחראים מתוקף תפקידם, מכוח חוזים ספציפיים ובהתאם לנוהל עבודה שהוגדר לפרויקט, ליציבות המבנה של חניון הברזל ולבטיחותו, כל אחד לפי חלקו. החשודים לא נקטו בצעדים המתחייבים מהם להבטחת יציבותו של חניון הברזל ולמניעת סכנה וכתוצאה מכך נגרם האסון הכבד.

המהנדסים צחר ומרמוש ממשרד צחר, תכננו את תקרת החניון כתקרה העשויה כולה ממשטח בטון מלא ורציף, ללא קורות הנשענת על עמודים והמועדת מטבעה לסיכון של חדירה. תכנון זה שהוביל צחר היה שונה באופן מהותי מהתכנון המקדמי של משרד שחם. התכנון של צחר ומרמוש היה שגוי והשניים לא פעלו על פי סטנדרט מקצועי סביר בכך שלא ביצעו בדיקת עמידות לחדירה לתקרת החניון, ולא לקחו בחשבון את רמת העומס הצפויה על תקרת החניון.  

המהנדס בבגנוב ממשרד שחם קיבל לבחינה תכנית גיאומטרית לקויה שערך משרד צחר, אך לא זיהה את הכשל היסודי בתכנון והעביר אישור ביצוע לגביה, לדונסקי, מנהל הפרויקט. בבגנוב הפר את חובתו להבטיח את יציבות המבנה, לא פעל לבדיקת התכנית ולא זיהה את הכשל בתכנון למרות שהיו בידיו את כל הכלים לעשות כן מתוקף תפקידו.

האדריכל דונסקי, מנהל הפרויקט, נמנע מלעמוד על טיב האישור שסיפק המהנדס בבגנוב ממשרד שחם, ובהמשך הפר את נוהל העבודה של פרויקט החניון, בכך שלא העביר למשרד שחם תכנית קונסטרוקטיבית מלאה ומפורטת, לפני ביצוע, כמתחייב, שאז ניתן היה לזהות את הכשל בבחינה חוזרת של משרד שחם.

גינזבורג, מנהלה הכללי של דניה סיבוס, נמנע מכל מעורבות מקצועית של דניה סיבוס בהליך התכנון, חרף היותה אחראית בלעדית על התכנון מכח חוזה. גינזבורג נמנע מלפעול ליישום המוטל על החברה ולא התווה כל מנגנון בחינה של התכנית ההנדסית, על מנת להבטיח את יציבות מבנה החניון ובטיחותו. לאורך כל התקופה ניהלה דניה את עבודות הקמת חניון הברזל על בסיס תכנית קונסטרוקטיבית לקויה ומסוכנת של תקרת החניון, מבלי שנתנה את דעתה לתכנית.

על פי כתב החשדות, כל החשודים לא נתנו דעתם לשינוי המהותי בתכנון תקרת החניון בין התכנית המקדמית שהוגשה למכרז על ידי משרד שחם לבין התכנית שהוגשה על ידי צחר ומרמוש ממשרד צחר ולא בחנו את השלכותיו על יציבות החניון ובטיחותו. שרשרת המחדלים של החשודים ומעשיהם המצטברים, כל אחד לפי חלקו, ותוך הפרת חובות שנבעו מתפקידם  גרמו למותם של ששת המנוחים ולחבלות ל-23 עובדים.

החקירה התנהלה במפלג הונאה של מחוז תל אביב במשטרה בליווי פרקליטות מחוז תל אביב פלילי. במסגרת החקירה נערכה חוות דעת מקצועית של מומחים בתחום הנדסת הבניין מהטכניון.