תושבים רבים מוצאים את עצמם אובדי עצות אל מול דרישות חיוב הארנונה שמטילה הרשות המקומית. רגע לפני שאתם רצים לשלם את החיובים חשוב להבין כי דרישות אלו אינן גזירה משמיים ויש לבדוק אם לא ניתן להפחית את החיובים במסגרת החוק.

מהי אם כן ארנונה? ארנונה היא מס עירוני שנתי אשר נועד למימון סל השירותים הכללי של הרשות המקומית אשר מטילה את הארנונה, מכוח סמכות שבחוק חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.

לפי אילו קריטריונים נקבעים חיובי הארנונה?
חיוב הארנונה מוטל על "מחזיק" בנכס בתחילת כל שנה קלנדרית ונקבע לפי שטח הנכס, השימוש הנעשה בו והאזור שבו הוא מצוי. תעריפי הארנונה כפופים לתקנות ההסדרים הקובעות תעריפים מרביים (וגם מזעריים) לסוגים שונים של נכסים.
נוסף על כך, הרשות המקומית אינה רשאית לייקר את הארנונה מעל שיעור העדכון האוטומטי הקבוע בחוק לפי נוסחה המתבססת על מדד המחירים לצרכן ומדד השכר הציבורי, או להפחית אותה, אלא באישור מראש מאת שרי הפנים והאוצר.

הרשויות המקומיות פועלות ביצירתיות להגדלת הכנסותיהן מארנונה
בשנים האחרונות הרשויות המקומיות פועלות ללא הרף להגדלת נתח ההכנסות מתשלומי ארנונה בדרכים יצירתיות תוך נקיטת מדיניות של "העמקת גביה" יזומה. מדיניות זו כוללת בין היתר עריכת סקרי מדידה לנכסים שבתחומה במטרה לאתר חיובי חסר שהשתרשו לאורך השנים ותיקונם לעיתים קרובות אף רטרואקטיבית.

הרשויות המקומיות פועלות כל העת לעדכון ולשינוי מדיניות החיוב הנהוגה אצלן ביחס לסקטורים ספציפיים בעלי "כיס עמוק" במטרה להעלות את תעריפי חיובם.

לפניה ישירה אל עורך הדין סמי בלטר, לחץ/י כאן

דרכים לתקיפת חיובי הארנונה וחלופות שונות להפחתתם

לאור האמור, מומלץ לבחון את דרכי תקיפת חיובי הארנונה ובחינת האלטרנטיבות הקיימות להפחתתם ובכלל זה:

· בדיקת החיובים באופן קפדני וספציפי להגדרות צו הארנונה של הרשות בה מצוי הנכס. לעיתים קרובות נמצא כי אין התאמה בין תמהיל החיובים של הנכס לסיווגים המופיעים בצו, כך שבאמצעות בדיקה מהירה יחסית ניתן להוזיל את חיוב הארנונה בעשרות אחוזים. 
· בחינת שיטת המדידה הנהוגה ברשות בהתאם לצו הארנונה שלה.
· זכאות הנישום (החייב במס) למתן פטורים והנחות בארנונה בין היתר לאור מצבו הפיזי של הנכס וזאת עד כדי ביטול חיובי הארנונה לתקופות ארוכות טווח.
· בחינת שטח החיוב של הנכס בהתאם להגדרות צו הארנונה ובמידת הצורך הצגת מדידה נגדית המעידה על שטח בר-חיוב קטן יותר בפועל מזה המחויב על ידי הרשות המקומית. 
· התאמת הסיווג המתאים והזול ביותר לשימוש הנעשה בנכס, סוגי התעריפים המצוינים בצו, סבירותם וחוקיותם.  

הליכי הגשת השגות נגד חיובי ארנונה
על פי הדין, המועד להגשת השגה כנגד חיוב הארנונה השנתי בסוגיות של טעויות שטח, סיווג ואזור חיוב הינו בתוך 90 ימים ממועד קבלת החיוב. כלומר, תקיפת חיובים שנתיים המתקבלים בתחילת שנה תתאפשר עד ליום ה- 31 למרץ. 

ככל ולא הוגשה השגה במועד, החיוב הופך לחלוט במובן זה שלא ניתן לערער עליו. על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום, ואם לא עשה זאת קיימת סנקציה לפיה ההשגה מתקבלת. במידה ומנהל הארנונה דחה את ההשגה יש להגיש ערר בתוך 30 יום ממועד קבלת התשובה לוועדת הערר לענייני ארנונה בתחום הרשות המקומית.

במידה וישנן טענות משפטיות שאינן בסמכות מנהל הארנונה ו/או ועדת הערר, כדוגמת חריגה מהקפאות, חוסר סבירות, הפרת הסכם או חיוב רטרואקטיבי, יש להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בתוך 45 יום מקבלת החיוב. לפיכך קיימת חשיבות רבה בבדיקת חיוב הארנונה השנתי מיד עם הגעתו. 

עורך דין סמי בלטר הינו בעליו של משרד עורכי דין המתמחה בהפחתת מיסוי מוניציפאלי ומיסי מקרקעין בתחום הרשויות המקומיות. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין למיסוי מוניציפאלי LawGuide.

* לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.