לאחר הפירוק של כחול לבן, סיעת יש עתיד-תל"ם, בראשות ח"כ יאיר לפיד ומשה בוגי יעלון, מגישה לכנסת "חבילה" הצעות חוק שעמדו במוקד הבטחות הבחירות בטרם הפילוג. לחלק מהצעות החוק השלכה ישירה על מעמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ההצעה הראשונה שתונח היא חוק הגבלת כהונת ראש ממשלה. מדובר בתיקון לחוק-יסוד: הממשלה הקובע הגבלה כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות רצופות בלבד, או שמונה שנים רצופות.

ביש עתיד אומרים כי ההגבלה מייצרת, מצד אחד אפשרות לתחלופה בשלטון, ומצד שני, מבטיחה יציבות שלטונית, שכן התמריץ של ראש הממשלה הוא לשמר את הקואליציה שלו ולא למהר לבחירות נוספות שכן תקופת שמונה השנים מייצרת את האיזון הראוי לאור העובדה שכהונת ראש הממשלה במדינת ישראל אינה תקופה קשיחה. 

בנימין נתניהו (צילום: אלכס קולומויסקי, פול)בנימין נתניהו (צילום: אלכס קולומויסקי, פול)


הצעת חוק שנייה קובעת הפסקת כהונה של ראש הממשלה או שר מחמת הגשת כתב אישום. בדברי ההסבר נאמר כי המצב הנוכחי בו מכהן בראשות הממשלה מי שהוגש כנגדו כתב אישום בגין עבירות חמורות של שחיתות שבטבען, מהותן, ובנסיבותיהן יש עמן מן הקלון, עומדת בניגוד מוחלט לנורמות המוסר הנדרשות מנבחר ציבור. 

"אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה החשובים של הרשות השלטונית, המשך כהונתו של ראש הממשלה גם לאחר שהוחלט להגיש כנגדו כתב אישום  משליך על מעמדו של ראש הממשלה ומכאן גם על מעמדה של הממשלה כולה, יכולתה להנהיג ויכולתה לשמש דוגמה לציבור כולו  וחשוב מכל  על אמון הציבור בשיטת הממשל והשלטון במדינה. התנהלות זו עלולה לגרום לאיבוד האמון הציבורי בכל מערכות השלטון". 

ביש עתיד מסבירים כי "ראש הממשלה אשר מכהן בתפקידו באותה עת בה הוא מתמודד עם כתב אישום עלול לערבב בין האינטרסים הלאומיים לבין האינטרסים האישיים ובכל מקרה האמון הציבורי במעשי הממשלה  ובהחלטותיה, ייפגע שכן הם עלולים להיות מפורשים כמי שמושפעים מאינטרסים אישיים בלתי לגיטימיים קל וחומר כאשר ראש הממשלה מתוקף תפקידו אחראי גם על תפקוד מערכת אכיפת החוק בו בזמן שעליו להתייצב מול רשויות החוק ולהיאבק על חפותו". 

בנוסף, מגישים ביש עתיד גם את חוק הקלון. הצעת חוק זו קובעת כי ראש ממשלה, שר, סגן שר, חבר כנסת שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להתמודד עוד בבחירות לכנסת או לכהן בתפקיד ראש הממשלה, שר, או סגן השר. הצעת החוק גם קובעת כי שר הפנים יפסיק את כהונתו של ראש רשות מקומית אשר הוגש נגדו כתב אישום בכל עבירה מסוג פשע או עבירה של מרמה והפרת אמונים.

הצעת חוק נוספת בחבילת החוקים של יש עתיד באה לעגן בחוק-יסוד: הממשלה נורמה מוסרית, ולקבוע כי במקרה שהוגש נגד חבר הכנסת כתב אישום בעבירות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין הוא ראוי להרכיב ממשלה, בעבירה של מרה והפרת אמונים או בעבירה מסוג פשע, לא יוכל הנשיא להטיל על אותו חבר הכנסת את התפקיד להרכיב ממשלה.

עוד מגישים ביש עתיד הצעות חוק האוסרות מתן כספים קואליציוניים לחברות הקואליציה, תיקון חוק הלאום, הצעת חוק להנהגת נשואים אזרחיים, להפעלת תחבורה ציבורית בשבת והצעת חוק נוספת לביטול חוק המרכולים.