חודש מרץ 2020 הוא חודש שמנהלי הקרנות ירצו לשכוח. תעשיית הקרנות המנוהלות פדתה כ־40 מיליארד שקלים, כאשר הפודה הגדולה של החודש היא ילין לפידות  שנפרדת מ 4.230 מיליארד שקלים, ואחריה מור עם פדיון של 3.836 מיליארד שקלים. הפודה ה"הקטנה" של החודש היא אנליסט עם פדיון של 731 מיליון שקלים.

ענף קרנות המחקות נפרד בחודש מרץ מ־5.201 מיליארד שקלים, כאשר הפודה הגדולה היא מגדל שוקי הון עם 1.592 מיליארד שקלים. הפודה הקטן היא פסגות שנפרדה מ־381 מיליון שקלים.

גיוסים/פדיונות בקרנות הנאמנות בחודש מרץ 2020 (*במיליוני שקלים):

  קרנות מסורתיות קרנות מחקות קרנות סל קרנות כספיות סה״כ גיוסים/פקדונות
מגדל ‎-1,482 ‎-1,729 0 ‎-579 5,272-
מיטב ‎-3,672 ‎-714 450 ‎-769 5,606-
קסם ‎-1,456 ‎-699.303 591 ‎-68 1,632-
אלטשולר ‎-2305 390- 0 206- 2,902-
הראל ‎-2,157 816- 930- 2,066- 5,969-
פסגות ‎-3,703 381- ‎-1,124 ‎-1,154 6,362-
ילין לפידות ‎-4,230 0 0 0 ‎-4,230
אנליסט ‎-731 0 0 329- 1,060-
אי.בי.איי ‎-1,330 609- 0 0 2,015-


ענף קרנות הסל נפרד מ־2.051 מיליארד שקלים, כאשר המגייסת הבולטת היא קסם עם 591 מיליון שקלים. כאשר עיקר הגיוס במדדי מניות ישראל, סחורות וקרנות־סל על מדדים ממונפים ו"שורטים". הפודה הגדולה של חודש מרץ בענף קרנות הסל היא פסגות, שנפרדה מ־1.124 מיליארד שקלים.