ועד עובדי כלל יוצא היום (שלישי) בחריפות נגד האפשרות להחלפת מנכ"ל החברה, יורם נווה, ומינויו של רונן אגסי במקומו, ומזהיר מפני ההשלכות הצפויות אם אכן הדבר יעשה. "השנתיים שחלפו מאז מינויו של נוה לתפקיד, התאפיינו ביציבות של מערכת יחסי העבודה בחברה, תוך שיתוף פעולה בין ההנהלה וועד העובדים, וזאת אחרי שנים ארוכות של חוסר יציבות, אשר הגיעו לשפל בשביתה חסרת תקדים של שבועיים רצופים", מציין יו"ר ועד עובדי כלל, רוני רז, במכתב דחוף ליו"ר הדירקטוריון, דני נווה.

"מהמידע שבידינו עולה, שהובלת המהלך על ידיך נובעת מלחצים שהופעלו עליך באופן אישי על ידי אחד מבעלי המניות המהותיים בחברה – לחצים שאינם ראויים ובוודאי שאין זה ראוי להיכנע להם", טוען יו"ר ועד העובדים. לדבריו, הפרסומים על הכוונה להחלפת המנכ"ל עוררו זעזוע, בלשון המעטה, בוועד העובדים.

"ועד העובדים בקבוצה נדהם לגלות את האפשרות שנוה יוחלף, ועוד יותר נדהם מכך שדירקטוריון כלל כבר סימן את מחליפו של נוה. כל זאת, מבלי לשמוע את עמדת הוועד ומבלי להתייעץ עימו, הן בנוגע להחלפת המנכ"ל והן בנוגע לזהות מחליפו", הוא הוסיף והדגיש שהוועד מתנגד לעצם הניסיון להחליף את המנכ"ל: "עובדי החברה לא יוכלו לעבור לסדר היום על התעלמות כה בוטה מהם", מזהיר עוד רז שדורש: "חשוב וקריטי שתלקח בחשבון עמדת עובדי החברה".

לדבריו, מאז מינויו של נווה כמנכ"ל החלה כלל להוביל במדדי שירות ושביעות רצון של סוכני הביטוח ולקוחות החברה ויצרה שדרוג משמעותי בתשואות לעמיתים ביחס לחברות הביטוח האחרות.