מנתוני מדד הקול הישראלי החודשי של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה המתפרסם היום (ראשון), עולה כי כמחצית מהישראלים (51%) מאמינים שיש סיכוי גבוה שבקרוב יתחיל גל מחאה חברתית נגד הממשלה, בדומה למחאת קיץ 2011.

מפילוח המדגם היהודי לפי מחנה פוליטי עולה כי יש רוב הצופה גל מחאה כזה בשמאל (64%) ובמרכז (62%), ומיעוט משמעותי גם בימין (42%). הצפי ניזון אולי מהעובדה שרק כשליש מהציבור נותן לממשלה ציון טוב על טיפולה בהיבטים הכלכליים של משבר.

להלן עיקרי הממצאים:

קורונה ויחסי יהודים-ערבים: 56% מהיהודים ו-64% מהערבים סבורים כי משבר הקורונה שיפר את מערכת היחסים בין יהודים לערבים בישראל.

באשר למערכת היחסים בין לא-חרדים לחרדים, רק רבע חושבים שבתקופת הקורונה יחסים אלה השתפרו (25%), ואילו הרוב מעריכים שהם ניזוקו (62%). רק 17% מהחרדים מעריכים שהיחסים ביניהם לכלל הישראלים השתפרו בתקופת הקורונה, לעומת 28% מקרב היהודים הלא-חרדים.

גיליון ציונים לממשלה: עם החזרה ההדרגתית לשגרה, 74.5% מהישראלים נותנים ציון טוב עד מצוין (ציון 7 עד 10 בסולם של 1-10) לממשלת ישראל על הטיפול שלה במשבר הקורונה בהיבט הרפואי. זאת לעומת 49% שמעניקים לה ציון טוב עד מצוין על טיפולה בהיבטים ההסברתיים, 47% שמציינים לטובה את התנהלותה במסגרת השמירה על זכויות האזרח ו-33% בלבד על טיפולה בהיבטים הכלכליים של משבר.

פשרות או בחירות: 57% מכלל הציבור בישראל (63% מהיהודים ו-24% מהערבים) מעדיפים שתקום ממשלה כמו זו המסתמנת כעת, לעומת 27% (23% מהיהודים ו-47% מהערבים) שהיו מעדיפים הליכה לבחירות רביעיות. רוב בקרב מצביעי כל המפלגות, למעט בוחרי העבודה-גשר-מרצ והרשימה המשותפת, מעדיפים שתוקם הממשלה האמורה.

סיפוח שטחים: 52% מהציבור היהודי בישראל תומך בהחלת ריבונות ישראל על חלקים מהגדה המערבית/יהודה ושומרון, בהתאם לתוכנית שתובא לאישור בממשלה לפי ההסכם הקואליציוני. 28% מהיהודים מתנגדים לכך. פילוח המדגם היהודי לפי מחנה פוליטי מעלה כי 71% מהמשתייכים למחנה הימין תומכים במהלך כזה, לעומת 31% מהמגדירים עצמם מרכז, ו-8% בלבד מהשמאל. עם זאת, פחות משליש סבורים שיתקיים סיפוח בשנה הקרובה (32%).

אזרחות? תלוי את מי שואלים: אם ישראל אכן תספח שטחים אלה, הרי שלדעת 37% מהיהודים היא איננה צריכה להעניק לפלסטינים שם מעמד כלשהו מעבר למה שיש להם היום, 24% סבורים שעליה להעניק להם מעמד של תושבים, ו-20% בלבד תומכים במתן אזרחות.

בציבור הערבי 47% סבורים כי אם השטחים יסופחו על ישראל לתת לפלסטינים הגרים שם מעמד של אזרחים.

לסקר המלא

מדד הקול הישראלי נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 30/4-3/5/2020, רואיינו 615 איש ואשה בשפה העברית ו-154 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il