הממשלה אישרה היום (שישי) לקיים אירועים בשטח פתוח של בית עסק המקיים אירועים, בכפוף למגבלות הקיימות על התקהלות במרחב ציבורי, שעומדת כיום על 50 איש בשטח פתוח.

על פי התיקון נקבע כי ניתן יהיה לקיים אירועים בשטח פתוח של כל בית עסק המקיים אירועים, בכפוף למגבלות הקיימות לעניין התקהלות במרחב הציבורי בהתאם לצו בריאות העם. המגבלה עומדת כיום על עד 50 אנשים בשטח פתוח.

על-פי ההחלטה, על מפעילי העסקים לעמוד בכל הכללים החלים על הפעלת מקום ציבורי ובכלל זה שמירה על ריחוק פיזי בין המשתתפים, עטיית מסיכות, ושמירה על כללי היגיינה.

בעלי אולמות וגני האירועים יידרשו לווסת את כניסת האנשים למקום, כך שבכל עת לא תהיה כמות אנשים ביחס העולה על אדם לכל 15 מ"ר.